GIDEON

GIDEON (Global Infectious Disease and Epidemiology Network - Globalna Sieć Chorób Zakaźnych i Epidemiologii) stanowi aktualne, oparte na dowodach naukowych źródło wiedzy w zakresie diagnostyki, leczenia i nauczania w dziedzinie chorób tropikalnych i zakaźnych, epidemiologii i mikrobiologii.

Prośba o wycenę
header icon

W skrócie

Pełny tekst

Łatwa diagnoza i nauka o chorobach zakaźnych i ich leczeniu

Wykorzystaj GIDEON do diagnozowania, leczenia i śledzenia informacji o ponad 350 chorobach zakaźnych z całego świata.

  • Wygeneruj diagnozę specyficzną dla danego kraju na podstawie ponad 200 objawów, oznak i danych laboratoryjnych.
  • Wyświetlaj profil epidemiologiczny wybranej choroby oraz listę chorób, które pasują do zestawu parametrów epidemiologicznych.
  • Przeglądaj ponad 21 000 notatek dla poszczególnych krajów i informacji przed podróżą dla podróżnych i lekarzy, w tym ponad 35 000 przypadków epidemii.
  • Dokonaj przeglądu farmakologii i porównaj stosowanie ponad 300 leków przeciwzakaźnych z ponad 29.000 nazwami handlowymi.
  • Dokonuj przeglądu farmakologii i stosowania szczepionek.

Identyfikuj i śledz podstawowe przyczyny chorób zakaźnych

  • Zidentyfikuj ponad 1600 taksonów na podstawie cech fenotypowych.
  • Zobacz listę typowych reakcji dodatnich i ujemnych dla określonego organizmu.
  • Porównaj reakcje dwóch lub więcej gatunków.
  • Zapewnij sobie dostęp do obszernej listy bakterii, prątków i drożdży oraz ponad 3000 synonimów.

eBooki GIDEONA

eBooki od wydawnictwa GIDEON to encyklopedia chorób zakaźnych we wszystkich krajach, na całym świecie. Cała seria jest stale aktualizowana i prezentuje jedyne teksty w swoim rodzaju. Uzupełniają one doskonałe narzędzie diagnostyczne on-line GIDEON i są doskonałym uzupełnieniem biblioteki dla osób praktykujących choroby zakaźne, zdrowie publiczne, zdrowie globalne, a nawet podstawową opiekę zdrowotną. W formacie PDF dostępnych jest ponad 400 e-książek, które razem podsumowują status poszczególnych chorób zakaźnych - w każdym kraju świata.

Wypróbuj jedną z nich, pobierając bezpłatną próbkę: Infectious Diseases of Haiti.

Może zainteresuje Cię także: