GIDEON

GIDEON (Global Infectious Disease and Epidemiology Network) เป็นแหล่งข้อมูลที่เป็นหลักฐานเชิงประจักษ์ปัจจุบันสำหรับการวินิจฉัย การรักษา และ การสอนในสาขาโรคเขตร้อน โรคติดเชื้อระบาดวิทยา และ จุลชีววิทยา

ขอราคา
header icon

ภาพรวม

ฐานข้อมูลฉบับเต็ม (Full Text)

วินิจฉัย และ เรียนรู้เกี่ยวกับโรคติดเชื้อ รวมถึงทำการรักษาได้อย่างง่ายดาย

ใช้ GIDEON เพื่อวินิจฉัย รักษา และ ติดตามข้อมูลเกี่ยวกับโรคติดเชื้อกว่า 350 โรคจากทั่วโลก

  • สร้างการวินิจฉัยเฉพาะประเทศโดยพิจารณาจากอาการอาการและข้อมูลทางห้องปฏิบัติการมากกว่า 200 รายการ
  • แสดงรายละเอียดทางระบาดวิทยาของโรคที่คัดสรรมาแล้ว และรายการของโรคทางระบาดวิทยา
  • ตรวจสอบบันทึกเฉพาะประเทศกว่า 21,000 รายการ และข้อมูลก่อนการเดินทางสำหรับนักเดินทาง รวมถึงผู้ประกอบวิชาชีพทางการแพทย์จากการแพร่ระบาดกว่า 35,000 ครั้ง
  • ให้การทบทวนด้านเภสัชวิทยา และ เปรียบเทียบการใช้ยาต้านการติดเชื้อกว่า 300 รายการที่มีชื่อทางการค้ามากกว่า 29,000 ชื่อ
  • ทบทวนด้านเภสัชวิทยา และ การใช้วัคซีนต่างๆ

ระบุ และ ติดตามสาเหตุของโรคติดเชื้อต่างๆ

  • ระบุแท็กซ่ากว่า 1,600 รายการ ตามลักษณะของ phenotypic
  • ดูรายการปฏิกิริยาทั้งเชิงบวก และ เชิงลบทั่วไปสำหรับสิ่งมีชีวิตต่างๆที่ระบุไว้
  • เปรียบเทียบปฏิกิริยาบนสิ่งมีชีวิตสองชนิด หรือ มากกว่า
  • เข้าถึงรายชื่อแบคทีเรีย mycobacteria และยีสต์ ที่ซึ่งครอบคลุมถึงคำพ้องความหมายมากกว่า 3,000 คำ

eBooks โดย GIDEON

GIDEON eBooks เป็นสารานุกรมของโรคติดเชื้อจากในทุกประเทศทั่วโลก  ซีรีส์ทั้งหมดนี้ได้รับการอัพเดตอย่างต่อเนื่อง และ เป็นตัวแทนของเนื้อหาประเภทนั้นๆ สิ่งนี้เป็นส่วนเติมเต็มที่ยอดเยี่ยมแก่ GIDEON เครื่องมือวินิจฉัยออนไลน์ และเป็นส่วนเสริมที่ยอดเยี่ยมสำหรับผู้ที่ฝึกฝนในด้านโรคติดเชื้อสาธารณสุข อนามัยโลก หรือ แม้แต่การดูแลเบื้องต้นต่างๆ ประกอบไปด้วย eBook กว่า 400 เล่ม ในรูปแบบ PDF ไฟล์ที่สรุปสถานะของโรคติดเชื้อแต่ละชนิดในทุกประเทศทั่วโลก

ทดลองใช้โดยดาวน์โหลดตัวอย่างฟรี: Infectious Diseases of Haiti.

คุณอาจสนใจ: