Isabel

Isabel jest używany przez lekarzy na całym świecie, aby pomóc skonstruować lub poszerzyć diagnozę różnicową. Wprowadzając informacje, które zwykle są rejestrowane podczas badania pacjenta, lekarze otrzymują listę możliwych do postawienia diagnoz, która pomaga im w skonstruowaniu ich sposobu myślenia i pomaga w szybkim i łatwym postawieniu dokładnej diagnozy końcowej w miejscu opieki.

Prośba o wycenę
header icon

W skrócie

Pełny tekst

Isabel pomaga medykom poprawić jakość diagnostyki, prowadząc do bardziej opłacalnej opieki:

 • Celowane badania i skierowania
 • Oparte na realnej konieczności przyjęcia do szpitala
 • Skrócona długość pobytu
 • Zwiększona satysfakcja pacjentów
 • Zmniejszone ryzyko kliniczne
 • Zapewnienie odpowiedniej opieki
 • Zmniejszenie ryzyka związanego z postępowaniem sądowym
 • Wspieranie kształcenia i szkolenia medycznego
 • Zachęcanie do przeglądu najnowszych dowodów za pośrednictwem DynaMed Plus

Korzyści dodatkowe:

 • Wykorzystanie bazy jako potężnego narzędzia dydaktycznego do poszerzenia umiejętności medyków
 • Lekarze mogą uzyskać kredyty CME dzięki funkcji przechwytywania CME
 • Dostępny na urządzeniach przenośnych
 • Przystępna cenowo i szybkie wdrożenie

Cenne zasoby w punkcie opieki zdrowotnej poprzez EMR

Isabel jest łatwym w użyciu rozwiązaniem, które może być wdrożone albo jako zintegrowana część EMR, albo jako samodzielna aplikacja. Isabel wykorzystuje informacje rutynowo rejestrowane podczas badania pacjenta, zarówno tekstowe jak i ustrukturyzowane dane, i natychmiast dostarcza listę kontrolną diagnostyki różnicowej do wglądu. Krytyczne kwestie określone jako "nie przegap diagnozy" są wyróżnione i są to diagnozy, które muszą być uwzględnione, gdyż mogą być kluczowe dla stanu zdrowia pacjenta. Po zintegrowaniu z systemem EMR, Isabel może zapewnić " bezproblemowe wsparcie diagnostyczne za pomocą "jednego kliknięcie", bez konieczności wprowadzania dodatkowych danych.

Płynna integracja z DynaMed 

Isabel i DynaMed współpracują ze sobą, aby zapewnić lekarzom informacje oparte na dowodach, których potrzebują, aby zapewnić swoim pacjentom najlepszą opiekę. Łączymy treści oparte na dowodach z DynaMed Plus z procesem diagnostycznym Isabel, aby umożliwić użytkownikom dostęp bezpośrednio w punkcie opieki, niezależnie od tego, czy wyszukiwanie rozpoczyna się w Isabel, czy DynaMed. IntegracjaIsabel i DynaMed stanowi potężną kombinację wsparcia diagnostyki różnicowej popartego najbardziej aktualnymi klinicznymi dowodami na temat chorób, leków i terapii.

Walidacja w wyniku procesu wzajemnej werfyfikacji

Isabel ustanowiła nowe standardy w zakresie badań klinicznych systemów wspomagania decyzji w ochronie zdrowia, po przejściu przez solidny, sprawdzony proces weryfikacji w celu wykazania jego dokładności, skuteczności i wartości. W prestiżowych czasopismach recenzowanych pojawiło się kilkadziesiąt artykułów, w tym niezależne badania kliniczne, wieloośrodkowe badania wspólne i badania wewnętrzne.

Może zainteresują Cię także: