Isabel

Isabel ใช้งานโดยแพทย์ทั่วโลก เพื่อช่วยสร้าง หรือขยายการวินิจฉัยโรค ทำงานด้วยการป้อนข้อมูลที่บันทึกตามปกติเมื่อตรวจคนไข้ โดยแพทย์จะได้รับรายการการวินิจฉัยที่เป็นไปได้ เพื่อช่วยสร้างแนวคิด และการวินิจฉัยขั้นสุดท้ายที่ถูกต้อง รวดเร็ว และง่ายดาย ณ จุดที่ให้การรักษา

ขอราคา
header icon

ภาพรวม

ฐานข้อมูลฉบับเต็ม (Full Text)

Isabel ช่วยให้แพทย์ปรับปรุงคุณภาพการวินิจฉัย เพื่อนำไปสู่การดูแลรักษาผู้ป่วยอย่างคุ้มค่ามากขึ้นผ่าน:

 • การทดสอบ และ การอ้างอิงที่เหมาะสมขึ้นกว่าเดิม
 • การจัดการด้านผู้ป่วยในที่เหมาะสมขึ้นกว่าเดิม
 • ลดระยะเวลาการเข้าพักรักษาตัว
 • เพิ่มความพึงพอใจของผู้ป่วย
 • ลดความเสี่ยงทางคลินิก
 • สร้างคงามมั่นใจในความเหมาะสมของการดูแล
 • ลดความเสี่ยงในการดำเนินคดี
 • สนับสนุนการศึกษา และ การฝึกอบรมทางการแพทย์
 • สนับสนุนให้ตรวจสอบหลักฐานล่าสุดจาก DynaMed Plus

สิทธิประโยชน์เพิ่มเติม:

 • ใช้เป็นเครื่องมือการสอนที่มีประสิทธิภาพเพื่อเพิ่มพูนทักษะของแพทย์
 • แพทย์สามารถรับเครดิต CME โดยผ่านคุณสมบัติการตรวจสอบจาก CME
 • เข้าถึงได้บนอุปกรณ์มือถือ
 • การใช้งานที่รวดเร็ว และ คุ้มค่า

ทรัพยากรที่มีค่า ณ จุดที่ให้การรักษาผ่าน EMR

Isabel คือโซลูชันที่ใช้งานง่าย สามารถปรับใช้ได้ทั้งแบบร่วมกันกับ EMR หรือ เป็นแอปพลิเคชันแบบแยกเดี่ยว Isabel ใช้ข้อมูลที่บันทึกเป็นประจำระหว่างการออกตรวจผู้ป่วย ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบข้อความอิสระ หรือข้อมูลที่มีโครงสร้าง แล้วนำเสนอออกมาเป็นรายการการวินิจฉัยเแยกโรคที่สามารถใช้งานได้ในทันที คำเตือน "don’t miss diagnoses" จะถูกตั้งค่าไว้ ในกรณที่พบว่าสิ่งนั้นเป็นการวินิจฉัยที่อาจทำให้เกิดอันตรายอย่างมากหากไม่ได้รับการพิจารณา เมื่อรวมเข้ากับระบบ EMR, Isabel สามารถให้การสนับสนุนการวินิจฉัยแบบ "one-click" ซึ่งเป็นการวินิจฉัยอย่างราบรื่นไร้รอยต่อ ไม่ต้องป้อนข้อมูลเพิ่มเติม

สามารถผสานรวมกับ DynaMed ได้อย่างไร้รอยต่อ  

Isabel และ DynaMed ทำงานร่วมกันโดยนำเสนอการให้ข้อมูลเชิงประจักษ์แก่แพทย์ เพื่อการดูแลผู้ป่วยอย่างดีที่สุด เรารวมเนื้อหาเชิงประจักษ์จาก DynaMed Plus เข้ากันกับกระบวนการวินิจฉัยของ Isabel เพื่อให้ผู้ใช้เข้าถึงข้อมูลได้โดยตรง ณ จุดที่ให้การรักษา ไม่ว่าผู้ใช้จะเริ่มใช้งานจาก Isabel หรือ Dynamed. การรวมกันของ Isabel และ DynaMed เป็นการผสมผสานอย่างมีประสิทธิภาพระหว่างการสนับสนุนการวินิจฉัยโรค และการสนับสนุนจากหลักฐานทางคลินิกล่าสุดเกี่ยวกับโรค ยา และการรักษาต่างๆ

การตรวจสอบความถูกต้องโดยผู้เชี่ยวชาญ

Isabel ได้กำหนดมาตรฐานใหม่สำหรับการทดสอบทางคลินิก ระบบสนับสนุนการตัดสินใจในการดูแลสุขภาพ โดยผ่านกระบวนการตรวจสอบความถูกต้องที่มีการทบทวนโดยผู้เชี่ยวชาญ เพื่อแสดงให้เห็นถึงความถูกต้อง ความมีประสิทธิผล และความคุณค่า และยังมีมีบทความมากมาย ในที่นี้รวมถึงการศึกษาทางคลินิกที่เป็นอิสระ การศึกษาในกลุ่มความร่วมมือ และการศึกษาภายใน ที่จะปรากฏในวารสารต่างๆที่ได้รับการตรวจสอบโดยผู้เชี่ยวชาญ

คุณอาจสนใจ: