Unikalne i rzadkie pełnotekstowe czasopisma muzyczne

RIPM Preservation Series: European & North American Music Periodicals zawiera rzadkie, pełnotekstowe tytuły z kompletnymi nakładami, często rekonstruowane przez RIPM.Tytuły obejmują czasopisma zajmujące się życiem muzycznym w stolicach świata, m.in. w miastach takich jak:

 • Amsterdam
 • Barcelona
 • Berlin
 • Bilbao
 • Bruksela
 • Budapeszt
 • Lizbona
 • Madryt
 • Milan
 • Nowy Jork
 • Praga
 • Paryż
 • St. Petersburg
 • Warszawa

Obejmuje ona czasopisma z zakresu muzykologii dawnej oraz kilka monumentalnych czasopism, m.in:

 • Musical America do 1922 r
 • Le Guide musical (Bruksela, 1855-1919)
 • Neue Berliner Musikzeitung (Berlin, 1847-1896)

W przyszłości ukażą się tytuły poświęcone instrumentom, gatunkom muzycznym, wczesnym czasopismom muzykologicznym i edukacji muzycznej, a także łączące treści muzyczne i pozamuzyczne