Rzadkie pełnotekstowe czasopisma muzyczne

RIPM Retrospective Index to Music Periodicals with Full Text (dawniej RIPM Retrospective Index to Music Periodicals + RIPM Online Archive) to jedyna obszerna kolekcja dostępna online czasopism muzycznych od wczesnego romantyzmu do współczesności, od Beethovena do Bartóka i od Schuberta do Strawińskiego.

Jest to pełnotekstowa wersja bazy danych RIPM Retrospective Index to Music Periodicals. Każdy artykuł zawiera pełną bibliografię, a podobnie jak w przypadku RIPM Retrospective Index to Music Periodicals, co pół roku dodawane są nowe treści.

Quote

Dostępność tej ogromnej ilości podstawowych materiałów źródłowych z krytycznego okresu w muzyce i dziennikarstwie muzycznym sprawia, że baza stanowi niezbędną subskrypcję dla wszystkich instytucji wspierających zaawansowane studia muzykologiczne... Podsumowując: jest kluczowa. Studenci ostatnich lat studiów i absolwenci.

Choice: Current Reviews for Academic Libraries