The RIPM Suite of Full-Text Resources

Publikacje Le Répertoire International de la Presse Musicale (RIPM) oferują po raz pierwszy dostęp online do obszernych zbiorów rzadkich periodyków muzycznych pochodzących z okresu od wczesnego romantyzmu do współczesności. To unikalne archiwum oferuje zarówno niemal kompletną kronikę działalności muzycznej obejmującą okres ponad 200 lat (1760-1966), jak i ogromne możliwości oryginalnych badań.

RIPM Retrospective Index to Music Periodicals with Full Text

Ta pełnotekstowa baza danych stanowi unikalną kolekcję czasopism zawierających podstawowe źródła do badań nad muzyką i życiem muzycznym w latach 1760-1966. Zapewnia zbiory, jakich nie ma w żadnej kolekcji, w tym kompletne nakłady wielu czasopism zebrane z wielu różnych bibliotek

RIPM Retrospective Index to Music Periodicals

Wydawana pod auspicjami Międzynarodowego Towarzystwa Muzykologicznego i Międzynarodowego Stowarzyszenia Bibliotek, Archiwów i Ośrodków Dokumentacji Muzycznej baza danych zawiera szczegółowe analizy pism dotyczących historii i kultury muzyki w latach 1760-1966. Zawiera ekskluzywne treści dostarczane przez uznanych na świecie naukowców i redaktorów.

RIPM Preservation Series: European & North American Music Periodicals

Ta baza danych jest unikalną kolekcją podstawowych źródłowych czasopism muzycznych, które nie są ujęte w RIPM Retrospective Index with Full Text. Kolekcja ma zasięg międzynarodowy i nie jest dostępna w żadnym innym zasobie online, ani w żadnej bibliotece.

O Le Répertoire International de la Presse Musicale (RIPM)

Założony w 1980 roku Le Répertoire International de la Presse Musicale (RIPM) jest jednym z czterech międzynarodowych zespołów bibliograficznych w dziedzinie muzyki, obok Le Répertoire international des sources musicales (RISM), Le Répertoire international de littérature musicale (RILM) i Le Répertoire international d'iconographie musicale (RIdIM). Projekty te są "bez wątpienia najważniejszymi aktualnymi projektami dokumentacji bibliograficznej w dziedzinie badań nad muzyką". Spośród czterech "R", RIPM skupia się tylko na muzyce i życiu muzycznym od około 1760 do 1966 roku.

Gotowy, aby dowiedzieć się więcej o RIPM?

Polecamy