Code Ocean dla Badaczy

Code Ocean jest scentralizowaną platformą do tworzenia, udostępniania, publikacji, ochrony i ponownego wykorzystywania wykonywalnego kodu i danych. Dzięki Code Ocean naukowcy mogą łatwo analizować, organizować i wykonywać prace oraz publikować je w repozytoriach i czasopismach. 

Image
code ocean web image

Dostęp i udostępnianie kodu i danych

Wspieraj naukowców od początku projektu, aż po publikację. Dzięki bezpośredniemu dostępowi do chmury obliczeniowej i wbudowanym najlepszym praktykom w zakresie odtwarzalności, nie jest potrzebne dodatkowe oprogramowanie ani sprzęt.

Code Ocean integruje się ze wszystkimi czołowymi wydawcami, co pozwala badaczom na łatwe publikowanie powiązanego kodu i danych.

Sprawdź Code Ocean

Zacznij od 10 godzin obliczeniowych miesięcznie dla pracowników akademickich.

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Poproś o więcej informacji o Code Ocean.