Code Ocean สำหรับนักวิจัย

Code Ocean เป็นแพลตฟอร์มศูนย์กลางสำหรับการสร้าง การแบ่งปัน การเผยแพร่ การเก็บรักษา และการนำโค้ด/ข้อมูลที่ปฏิบัติการได้มาใช้ซ้ำ และด้วย Code Ocean นักวิจัยสามารถวิเคราะห์ จัดระเบียบ ดำเนินงาน และเผยแพร่ชิ้นงานลงในคลังทรัพยากร และวารสารได้อย่างง่ายดาย  

Image
code ocean web image

เข้าถึง และแบ่งปันรหัส/ข้อมูล

สนับสนุนนักวิจัยตั้งแต่เริ่มโครงการจนถึงขั้นตอนการตีพิมพ์ ด้วยการเข้าถึงคลาวด์คอมพิวติ้งโดยตรง ประกอบกับแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดในการทำซ้ำในตัว ทำให้ท่านไม่จำเป็นต้องใช้ซอฟต์แวร์หรือฮาร์ดแวร์อื่นเพิ่มเติม

Code Ocean ทำงานร่วมกับสำนักพิมพ์ชั้นนำมากมาย ทำให้นักวิจัยสามารถเผยแพร่โค้ด และข้อมูลที่เกี่ยวข้องได้โดยง่ายดาย

ทดลองใช้ Code Ocean

เริ่มต้นใช้งานด้วย compute 10 ชั่วโมงต่อเดือนสำหรับนักวิชาการ

ต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม?

ขอข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Code Ocean 

หัวข้อแนะนำ