เกี่ยวกับ EBSCO

EBSCO คือผู้ให้บริการชั้นนำในฐานข้อมูลงานวิจัย วารสาร การสมัครสมาชิกนิตยสาร e-books และบริการการสืบค้นแก่ห้องสมุดทุกประเภท โดยเป็นเวลากว่า 70 ปีที่เราได้ร่วมมือกับห้องสมุดต่างๆเพื่อปรับปรุงการวิจัยด้วยการนำเสนอเนื้อหาและเทคโนโลยีที่มีคุณภาพ

รับชมวีดีโอ
Image
woman smiling in an audience

เราสนับสนุนห้องสมุด และ ภารกิจของพวกเขา