ติดต่อเรา

EBSCO Information Services สำนักใหญ่

10 Estes Street, Ipswich, MA 01938
Phone: (978) 356-6500
Toll-Free (USA & Canada): (800) 653-2726

ฝ่ายบริการสมัครสมาชิก
โทรศัพท์: (205) 991-1211
โทรฟรี (สหรัฐอเมริกาและแคนาดา): (800) 633-4604
ดูที่ตั้งสำนักงานทั้งหมดของเรา