ความมุ่งมั่นของ EBSCO ต่อการเข้าถึง ความเป็นส่วนตัว และความปลอดภัย

เราได้ทุ่มเทเวลา และทรัพยากร ของเราไปกับการใช้งาน และการสนับสนุนแนวทางตามมาตรฐานที่ทันสมัยในด้านการเข้าถึง ด้านความปลอดภัยของข้อมูล และด้านการปฏิบัติตามข้อกำหนด ความมุ่งมั่นอย่างต่อเนื่องของเราคือการรักษาความลับ ความสมบูรณ์ และความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล ในขณะเดียวกันก็รับประกันถึงการใช้งานได้อย่างยอดเยี่ยมสำหรับลูกค้า และผู้ใช้ทุกท่าน

Image
accessiblity keyboard

การเข้าถึง

การสนับสนุนความสามารถในหลากหลายประเภท ถือเป็นสิ่งสำคัญในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และกลยุทธ์การจัดส่งมอบต่างๆ EBSCO ใช้ความพยายามอย่างมากเพื่อให้ผลิตภัณฑ์และบริการของเราพร้อมใช้งานสำหรับลูกค้าและผู้ใช้ทุกท่าน โดยเฉพาะผู้ที่มีความบกพร่องทางการอ่าน โดยจัดสรรเวลา และทรัพยากรจำนวนมากเพื่อให้มั่นใจว่าพวกเขาสามารถเข้าถึงได้อย่างเท่าเทียม

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับความมุ่งมั่นของ EBSCO ต่อการเข้าถึง

Image
iso circuit

ISO 27001

ISO 27001 คือมาตรฐานสากลที่แสดงถึงแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดในด้านความปลอดภัยของข้อมูล มาตรฐานนี้กำหนดแนวทางและข้อกำหนดต่างๆ เพื่อตรวจสอบความเสี่ยง และดำเนินการควบคุมความปลอดภัยที่ใช้กับบุคคล กระบวนการ และเทคโนโลยี

การได้รับการรับรอง ISO 27001 ของ EBSCO สำหรับผลิตภัณฑ์และบริการ ทำให้ลูกค้าไว้วางใจ และมั่นใจไดั โดยการรับรองนี้ ได้รับการดูแลผ่านกระบวนการประเมินที่เข้มงวด ซึ่งดำเนินการโดยหน่วยงานตรวจสอบ และรับรองอิสระ และเรายังคงลงทุนในด้านความปลอดภัยของข้อมูล ที่ซึ่งลูกค้าได้มอบความไว้วางใจให้กับเรา

ดูใบรับรอง ISO 27001 ของ EBSCO
Image
iso circuit
Image
privacy

ความเป็นส่วนตัว

EBSCO มีนโยบาย ขั้นตอน และโครงสร้างพื้นฐานเพื่อจัดการความปลอดภัยทั้งทางกายภาพและทางดิจิตอล เราพยายามปฏิบัติตามข้อกำหนดต่างๆอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ FERPA, COPPA, GDPR และอื่นๆ EBSCO มุ่งมั่นที่จะปกป้องความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้

ดูนโยบายความเป็นส่วนตัวของ EBSCO