รับการติดต่อ

คำถามทั่วไป

การกดส่งแบบฟอร์มนี้ แสดงว่าคุณรับทราบแล้วว่า EBSCO Information Services จะรวบรวม และประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามข้อกำหนดของ นโยบายความเป็นส่วนตัว, ในที่นี้รวมถึงประเภท และวัตถุประสงค์ในการใช้ข้อมูลดังกล่าวตามที่อธิบายไว้ ที่นี่.

ข้อมูลการติดต่อ


EBSCO Information Services - Malaysia

Penthouse (Level 27), Centrepoint South, Kuala Lumpur, Kuala Lumpur 59200, มาเลเซีย

+603 2096 9517


ดูที่ตั้งสำนักงานทั้งหมดของเรา