Art Index Retrospective: 1929-1984

Art Index Retrospective เป็นดัชนีด้านวรรณกรรมศิลปะที่รวบรวมไว้กว่าครึ่งศตวรรษ ครอบคลุมทั้งด้านศิลปะการตกแต่ง และศิลปะเชิงพาณิชย์ โดยมีการจัดทำดัชนีสิ่งพิมพ์หลายร้อยเรื่องรวมถึงบทวิจารณ์หนังสือ บทสัมภาษณ์ และอื่นๆอีกมากมาย  

ขอราคา
header icon

ภาพรวม

Archive

รายการเนื้อหา (Title List):
ความครอบคลุม: Excel | HTML

เนื้อหารวมถึง:

 • ดัชนีสิ่งพิมพ์เกือบ 600 รายการ
 • การอ้างอิงบทวิจารณ์หนังสือมากกว่า 25,000 รายการ

สาขาวิชาที่รวมถึง:

 • ศิลปะการโฆษณา
 • วัตถุโบราณ
 • โบราณคดี
 • สถาปัตยกรรม และประวัติศาสตร์ของสถาปัตยกรรม
 • ประวัติศาสตร์ด้านศิลปะ
 • มัณฑนศิลป์
 • การออกแบบแฟชั่น
 • ศิลปท้องถิ่น
 • ศิลปะภาพพิมพ์
 • การออกแบบอุตสาหกรรม
 • การออกแบบตกแต่งภายใน
 • ภูมิสถาปัตยกรรม
 • ภาพเคลื่อนไหว
 • พิพิธภัณฑ์วิทยา
 • ศิลปะที่นอกเหนือจากทางตะวันตก
 • จิตรกรรม
 • การถ่ายภาพ
 • เครื่องปั้นดินเผา
 • ประติมากรรม
 • โทรทัศน์
 • สิ่งทอ

คุณอาจสนใจ: