วงศาวิทยา และ ประวัติศาสตร์

ฐานข้อมูลการวิจัย

คลังข้อมูลดิจิตอลเชิงประวัติศาสตร์

Esquire Magazine Archive

Esquire Magazine Archive 1933-2014 นำเสนองนิตยสารผู้ชายอเมริกันที่ได้รับรางวัล นำเสนอเนื้อหาในด้านการเมือง แฟชั่น ผู้ชาย บันเทิง นิยาย และวัฒนธรรมตามยุคสมัย ฐานข้อมูลนี้ได้รวบรวมเอานิตยสารกว่า 900 เล่ม โดยเป็นการนำเสนอเกี่ยวกับชาวอเมริกันในศตวรรษที่ 20th ผ่านเหตุการณ์ทางวัฒนธรรม และกิจกรรมต่างๆในปัจจุบัน

Forbes Magazine Archive

Forbes Magazine Archive คือ backfile เวอร์ชันดิจิทัลที่สมบูรณ์แบบที่เดียวในโลกของ Forbes ด้วยความครอบคลุมเริ่มตั้งแต่ฉบับแรกของนิตยสารในปี 1917, ประกอบด้วยเนื้อหามากกว่า 70 ปีที่ไม่ปรากฏบนผลิตภัณฑ์แบบ full text อื่นๆของ EBSCO

Life Magazine Archive

Life Magazine Archive นำเสนอคอลเลกชัน นิตยสารโฟโต้เจอร์นัลรีสม์ที่มีชื่อเสียงมากมาย ครอบคลุมไปถึงฉบับแรกๆตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 1936 ถึงเดือนธันวาคม 2020 ในรูปแบบเต็มเล่ม  

People Magazine Archive

People Magazine Archive นำเสนอคอลเลกชั่นนิตยสารยอดนิยมที่มีชื่อเสียงมากมายตั้งแต่ฉบับแรกในเดือนมีนาคม 1974 จนถึงเดือนธันวาคมปี 2000 ในรูปแบบเต็มเล่ม  

Time Magazine Archive

Time Magazine Archive นำเสนอคอลเลกชันนิตยสารข่าวรายสัปดาห์ที่มีชื่อเสียงมากมาย ตั้งแต่ฉบับแรกในเดือนมีนาคมปี 1923 จนถึงเดือนธันวาคมปี 2000 โดยนำเสนอในรูปแบบเต็มเล่ม