EBSCO Health

health.ebsco.com/

EBSCO Health เป็นผู้ให้บริการชั้นนำด้านโซลูชั่นสนับสนุนการตัดสินใจทางคลินิก สำหรับระบบธุรกิจการดูแลสุขภาพ วารสารทางการแพทย์ e-bookทางการแพทย์ และ ข้อมูลอ้างอิงทางการแพทย์สำหรับอุตสาหกรรมการแพทย์ และ การดูแลสุขภาพต่างๆ

ภารกิจของเราคือให้ข้อมูลที่จำเป็นต่อชุมชนด้านการดูแลสุขภาพทั่วโลกในการตัดสินใจอย่างมีข้อมูล