Klíčový plnotextový zdroj pro aplikované přírodní vědy

CAB Abstracts with Full Text pokrývá klíčové oblasti aplikovaných věd o živé přírodě, včetně:

  • Zemědělství
  • Životní prostředí
  • Potravinářství
  • Lidské zdraví
  • Mykologie
  • Výživa
  • Botanika
  • Veterinární vědy

Aktivní fulltextová maloobchodní hodnota časopisů CAB Abstracts with Full Text bez otevřeného přístupu je 529 578,20 USD.

Časopisy v aktivním plném textu dle zemí/regionů
Austrálie a Nový Zéland
Střední a východní Evropa
Dálný východ
Latinská Amerika a Karibik
Blízký východ a severní Afrika
Subsaharská Afrika
Spojené státy a Kanada
Západní Evropa
Austrálie a Nový Zéland: 10
Střední a východní Evropa: 196
Dálný východ: 202
Latinská Amerika a Karibik: 121
Blízký východ a severní Afrika: 139
Subsaharská Afrika: 25
Spojené státy a Kanada: 100
Západní Evropa: 486

Jedinečné časopisy v plném textu

CAB Abstracts with Full Text obsahuje 1 006 aktivních plnotextových časopisů, které nejsou dostupné v žádné verzi Academic Search.

O CABI

CAB Abstracts vydává CABI, nezisková mezinárodní organizace, která zlepšuje životy lidí poskytováním informací a využíváním vědeckých znalostí k řešení problémů v zemědělství a životním prostředí.