Rynkowa wartość aktywnych, pełnotekstowych czasopism, niedostępnych w modelu Open Access (USD)
Library & Information Science Source: $52,409.80
Library, Information Science & Technology Abstracts with Full Text: $38,954.96
Library Literature & Information Science Full Text: $8,397.25

Zwiększ widoczność czasopism z otwartym dostępem

Library & Information Science Source rygorystycznnie dobiera czasopisma o otwartym dostępie (OA), co zaowocowało rosnącą kolekcją 162 globalnych czasopism w modelu OA.Po walidacji i zakwalifikowaniu czasopism OA do bazy danych tworzone są dla nich wysokiej jakości indeksy tematyczne oraz precyzyjne linki pełnotekstowe.  

UWAGA: Bazy danych EBSCOhost i EBSCO Discovery Service generują znacznie więcej odniesień do DOAJ niż jakakolwiek inna platforma online.

Unikalne czasopisma pełnotekstowe

Library & Information Science Source zawiera 130 aktywnych, pełnotekstowych czasopism nieodstępnych w modelu Open Access, które nie są dostępne w żadnej wersji Academic Search.

Przeszukiwalne rekordy bibliograficzne

Library & Information Science Source zawiera 247 czasopism z możliwymi do przeszukiwania wpisami bibliograficznymi.

Najwyższej jakości indeksowanie tematyczne

EBSCO posiada najlepsze i najwyżej cenione słowniki naukowe, opracowane przez ekspertów z różnych dziedzin, obejmujące wszystkie dyscypliny i głównych wydawców

EBSCO wierzy w przełamywanie barier w dostępie do informacji poprzez mapowanie Enhanced Subject Precision (ESP), wypełniając lukę między treścią a użytkownikami końcowymi poprzez włączenie języków naturalnych.   

Bazy danych EBSCO wspierają wszystkie rodzaje nauki poprzez tekstowe i wizualne wyszukiwanie informacji oraz szkolenia z zakresu umiejętności korzystania z informacji poprzez wyszukiwanie słów kluczowych w ponad 30 językach. Obejrzyj wideo, aby dowiedzieć się więcej.

Library & Information Science Source obejmuje 461 indeksowanych, aktywnych czasopism i abstraktów. 344 z nich są recenzowane. Zawiera również tezaurus zawierający ponad 11 300 terminów.

Obszary tematyczne:

 • Automatyzacja
 • Opieka nad zbiorami i konserwacja książek
 • Katalogowanie
 • Cenzura
 • Procedury dot. obiegu
 • Klasyfikacja
 • Copyright
 • Zasoby elektroniczne i systemy ERM
 • Wyszukiwanie elektroniczne
 • Pomoc publiczna
 • Wyposażenie i materiały biblioteczne
 • Public relations
 • Rynek wydawniczy
 • Rzadkie książki
 • Usługi referencyjne