Vyčíslení hodnoty časopisů v aktivním plném textu bez otevřeného přístupu (v dolarech)
Library & Information Science Source: $52,409.80
Library, Information Science & Technology Abstracts with Full Text: $38,954.96
Library Literature & Information Science Full Text: $8,397.25

Rozšíření dostupnosti open access časopisů

Library & Information Science Source zahrnuje pečlivě vybrané open access (OA) časopisy. Aktuálně jich je víc než 162 a jejich počet stále roste. Jakmile projdou OA časopisy důkladným předvýběrem, jsou opatřeny kvalitní předmětovou indexací a plnotextovými odkazy.  

POZNÁMKA: Databáze na platformách EBSCOhost a EBSCO Discovery Service generují mnohem více referencí do adresáře DOAJ než kterákoli jiná online platforma.

Jedinečné časopisy v plném textu

Library & Information Science Source poskytuje přístup k 130 titulům časopisů v aktivním plném textu bez otevřeného přístupu, které nejsou k dispozici v jakékoli verzi Academic Search.

Aktivní odkazy citačních referencí

Library & Information Science Source obsahuje 247 časopisů s aktivními odkazy citačních referencí.

Nejvyšší kvalita předmětové indexace

EBSCO má k dispozici vysoce kvalitní řízené slovníky sestavené odborníky na tematické okruhy, které pokrývají snad všechny obory a hlavní vydavatele.

EBSCO chce dále usnadnit přístup k informacím prostřednictvím tzv. Enhanced Subject Precision (ESP) mapping - nástroje, který začleňuje přirozený jazyk uživatelů do vyhledávání.   

EBSCO databáze podporují různé typy učení prostřednictvím textového a vizuálního procházení obsahu. Zároveň podněcují informační gramotnost prostřednictvím rozcestníků oborů, které jsou k dispozici ve více než 30 jazycích. Podívejte se na video a dozvíte se více.

Library & Information Science Sourcee zahrnuje 461 aktivních indexovaných a abstraktovaných časopisů. Z toho je 344 recenzovaných časopisů. Obsahuje také tezaurus s více než 11 300 termíny.

Předmětové pokrytí:

 • Automatizace
 • Restaurování knih
 • Katalogizace
 • Cenzura
 • Cirkulace publikací
 • Klasifikace
 • Autorské právo
 • Elektronické zdroje a ERM systémy
 • Elektronické vyhledávání informací
 • Státní podpora
 • Vybavení knihovny
 • Vztahy s veřejností
 • Publikování
 • Vzácné knihy
 • Referenční služby