Felsefeciler için En İyi Akademik Kaynaklar

Konuyla ilgili en kapsamlı dergi literatürü indeksi olarak kabul edilen The Philosopher’s Index, antolojilere ve kitap incelemelerine katkılar da dahil olmak üzere dergilerde ve kitaplarda yayımlanan bilimsel araştırmaları kapsayan yazar tarafından yazılmış özetleri içerir.

Yüksek kaliteli indeks kayıtları sunan The Philosopher’s Index, felsefenin tüm alanlarını ve ilgili disiplinleri kapsar ve 1940'tan beri yayımlanan araştırmaları içerir. Bu kapsamlı veri tabanında yer alan yayınlar 139 ülkeden sağlanmaktadır ve 37 dilde yayımlanmaktadır.

Felsefeciler Tarafından Felsefeciler için Hazırlandı

 • İlgili veri: Felsefeciler, gereksiz verileri en aza indirgemek için potansiyel kaynak belgelerini felsefe alanıyla ilgilerine göre önceden tararlar.
 • Tutarlı indeksleme: On iki felsefeciden oluşan küçük bir ekip, çalışmayı özel, standartlaştırılmış bir konu terimleri sözlüğünü kullanarak indeksler. Anahtar sözcükler, tüm kayıtlara (kitap incelemeleri hariç) 18.000'den fazla konu başlığı ve 47.000'den fazla filozof adı içeren standartlaştırılmış konu terimleri sözlüğü kullanılarak atanır.
 • Tutarlı veri girişi: Veri tabanına tüm verileri The Philosopher's Index personeli girer.
 • Eşsiz veriler: Personel, yinelenen kayıtları kontrol eder ve kopyaları kaldırır.
 • Yüksek kaliteli veriler: Yüksek kaliteli arama sonuçları sağlar.

Konular Arasında:

 • Estetik
 • Aksiyoloji
 • Epistemoloji
 • Etik
 • Mantık
 • Meta-felsefe
 • Metafizik
 • Felsefi antropoloji
 • Eğitim felsefesi
 • Tarih felsefesi
 • Dil felsefesi
 • Din felsefesi
 • Bilim felsefesi
 • Siyaset felsefesi
 • Sosyal felsefe