Een uitstekende wetenschappelijke bronnen voor filosofen

The Philosopher's Index wordt beschouwd als de meest grondige index van tijdschriftliteratuur over dit onderwerp. De databank bevat (door de auteurs aangeleverde) samenvattingen van wetenschappelijk onderzoek dat in tijdschriften en boeken is gepubliceerd. Ook bevat het bijdragen aan bloemlezingen en boekrecensies.

The Philosopher's Index biedt hoogwaardig geïndexeerde records en bestrijkt alle gebieden binnen de filosofie en aanverwante disciplines. Het bevat onderzoeken die vanaf het jaar 1940 gepubliceerd zijn. De publicaties in deze uitgebreide databanken zijn afkomstig uit 139 landen en beschikbaar in 37 talen.

Voor en door filosofen

 • Relevante data: filosofen screenen potentiële brondocumenten op relevantie voor het domein van de filosofie om minder relevante data tot een minimum te beperken.
 • Consequente indexering: een klein team van twaalf filosofen indexeert werken aan de hand van een op maat gemaakte, gestandaardiseerde thesaurus. Kernwoorden worden toegewezen aan alle records (behalve boekrecensies) op basis van de gestandaardiseerde thesaurus, die meer dan 18.000 onderwerpkoppen en 47.000 namen van filosofen bevat.
 • Consequente data-invoer: medewerkers van The Philosopher's Index voeren alle gegevens in de databank in.
 • Unieke data: het team voert duplicatiecontrole uit en ontdubbelt.
 • Kwaliteitsinformatie: hierdoor worden de beste zoekresultaten geboden.

Onderwerpen zijn onder meer

 • Esthetiek
 • Axiologie
 • Epistemologie
 • Ethiek
 • Logica
 • Metafilosofie
 • Metafysica
 • Filosofische antropologie
 • Onderwijsfilosofie
 • Geschiedenisfilosofie
 • Taalfilosofie
 • Godsdienstfilosofie
 • Wetenschapsfilosofie
 • Politieke filosofie
 • Sociale filosofie