Najlepsze zasoby naukowe dla filozofów

The Philosopher's Index, uznawany za najdokładniejszy indeks literatury fachowej z zakresu filozofii, zawiera autorskie abstrakty obejmujące badania naukowe publikowane w czasopismach i książkach, w tym dostęp do antologii i recenzje książek.

Oferując wysokiej jakości indeksowane rekordy, The Philosopher's Index obejmuje wszystkie dziedziny filozofii i dyscyplin pokrewnych oraz badania opublikowane od 1940 roku. Publikacje zawarte w tej obszernej bazie pochodzą ze 139 krajów i są dostępne w 37 językach.

Przygotowane przez i dla filozofów

 • Istotne dane: filozofowie wstępnie sprawdzają potencjalne dokumenty źródłowe pod kątem ich przydatności w dziedzinie filozofii, aby zminimalizować dane nieadekwatne.
 • Spójne indeksowanie: mały zespół dwunastu filozofów indeksuje zasoby za pomocą niestandardowego, znormalizowanego tezaurusa. Słowa kluczowe są przypisane do wszystkich rekordów (z wyjątkiem recenzji książek) za pomocą znormalizowanego tezaurusa, który zawiera ponad 18 000 pozycji tematycznych i 47 000 nazwisk filozofów
 • Spójne wprowadzanie danych: wszystkie dane do bazy danych wprowadzają członkowie zespołu The Philosopher's Index
 • Unikalne dane: personel sprawdza, czy rekordy się nie powtarzają i usuwa duplikaty
 • Dane wysokiej jakości: umożliwia uzyskanie wysokiej jakości wyników wyszukiwania

Tematy

 • Estetyka
 • Aksjologia
 • Epistemologia
 • Etyka
 • Logika
 • Meta-filozofia
 • Metafizyka
 • Antropologia filozoficzna
 • Filozofia edukacji
 • Filozofia historii
 • Filozofia języka
 • Filozofia religii
 • Filozofia nauki
 • Filozofia polityki
 • Filozofia społeczna