แหล่งข้อมูลทางวิชาการที่ดีที่สุดสำหรับนักปรัชญา

ถือเป็นดัชนีที่ละเอียดที่สุดของวรรณกรรมวารสารในหัวข้อนี้ The Philosopher’s Index นำเสนอบทคัดย่อโดยผู้เขียนซึ่งครอบคลุมงานวิจัยทางวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสาร และหนังสือ รวมถึงผลงานด้านกวีนิพนธ์ และบทวิจารณ์หนังสือต่างๆ

นำเสนอบันทึกการจัดทำดัชนีคุณภาพสูง, The Philosopher’s Index, ครอบคลุมทุกสาขาวิชาปรัชญา และสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องประกอบไปด้วยงานวิจัยที่ตีพิมพ์ตั้งแต่ปี 1940 สิ่งพิมพ์ที่ครอบคลุมในฐานข้อมูลนี้มาจาก 139 ประเทศ และปรากฏใน 37 ภาษา

จัดทำโดยนักปรัชญา เพื่อนักปรัชญา

 • ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง: นักปรัชญาจะทำการคัดกรองแหล่งที่มาของเอกสารล่วงหน้าเพื่อความเกี่ยวข้องกับสาขาปรัชญา และลดข้อมูลภายนอกให้เหลือน้อยที่สุด
 • การจัดทำดัชนีที่สอดคล้องกัน: กลุ่มนักปรัชญาสิบสองคนได้จัดทำดัชนีโดยใช้อรรถาภิธานที่กำหนดเอง และเป็นมาตรฐาน มีการกำหนดคำสำคัญสำหรับบันทึกทั้งหมด (ยกเว้นบทวิจารณ์หนังสือ) โดยใช้อรรถาภิธานที่เป็นมาตรฐาน ซึ่งมีหัวข้อมากกว่า 18,000 หัวข้อ และชื่อนักปรัชญา 47,000 ชื่อ
 • การป้อนข้อมูลที่สอดคล้องกัน: The Philosopher's Index มีเจ้าหน้าที่คอยป้อนข้อมูลทั้งหมดลงในฐานข้อมูล
 • ข้อมูลเฉพาะ: เจ้าหน้าที่ดำเนินการตรวจสอบบันทึกที่ซ้ำกัน และลบรายการที่ซ้ำกันออก
 • ข้อมูลคุณภาพสูง: ใช้งานได้จากการค้นหาคุณภาพสูง

สาขาวิชาที่รวมถึง

 • สุนทรียศาสตร์
 • อรรฆวิทยา
 • ญาณวิทยา
 • จริยธรรม
 • ตรรกะ
 • ปรัชญาเมตา
 • อภิปรัชญา
 • มานุษยวิทยาเชิงปรัชญา
 • ปรัชญาการศึกษา
 • ปรัชญาประวัติศาสตร์
 • ปรัชญาภาษา
 • ปรัชญาของศาสนา
 • ปรัชญาวิทยาศาสตร์
 • ปรัชญาการเมือง
 • ปรัชญาสังคม