Aktif, Tam Metin, Açık Erişim Olmayan Dergi Değeri (USD)
Sociology Source Ultimate: $390.427,68
SocINDEX with Full Text: $327.645,55

Açık Erişim Dergileri Öne Çıkarın

Sociology Source Ultimate, titiz bir şekilde hazırlanan açık erişim (OA) dergi derlemesi ve indekslemesi sunar ve bu kapsamda sayısı gittikçe artmakta olan 838 küresel aktif OA dergisi içeren bir koleksiyona erişim sağlar.Dahil edilmek üzere onaylandıktan sonra bu OA dergileri için yüksek kaliteli konu indeksleme ve gelişmiş, isabetli/doğru tam metin bağlantısı sağlanır.

NOT: EBSCOhost veri tabanları ve EBSCO Discovery Service, DOAJ için diğer tüm çevrimiçi platformlardan çok daha fazla yönlendirme oluşturur.

Sosyoloji Alanındaki Tam Metin Dergi Veri Tabanları — Uluslararası İçerik Karşılaştırması

Ülke/Bölge Bazında Aktif Tam Metin Dergi
Avustralya ve Yeni Zelanda
Kanada
Orta ve Doğu Avrupa
Çin, Hong Kong ve Tayvan
Fransa, Fransız Belçika ve Romandy
Almanya, Avusturya ve Alman İsviçre
İtalya ve İtalyan İsviçre
Japonya
Kore
Latin Amerika ve Karayipler
Orta Doğu ve Kuzey Afrika
Hollanda ve Flandre
İskandinav Ülkeleri
Portekiz
Güney Asya ve Güneydoğu Asya
İspanya
Sahra-Altı Afrika
Birleşik Krallık & İrlanda
Amerika Birleşik Devletleri
Avustralya ve Yeni Zelanda: 31
Kanada: 47
Orta ve Doğu Avrupa: 127
Çin, Hong Kong ve Tayvan: 14
Fransa, Fransız Belçika ve Romandy: 27
Almanya, Avusturya ve Alman İsviçre: 151
İtalya ve İtalyan İsviçre: 33
Japonya: 15
Kore: 4
Latin Amerika ve Karayipler: 87
Orta Doğu ve Kuzey Afrika: 80
Hollanda ve Flandre: 29
İskandinav Ülkeleri: 20
Portekiz: 9
Güney Asya ve Güneydoğu Asya: 66
İspanya: 45
Sahra-Altı Afrika: 22
Birleşik Krallık & İrlanda: 280
Amerika Birleşik Devletleri: 214
Avustralya ve Yeni Zelanda: 9
Kanada: 19
Orta ve Doğu Avrupa: 53
Çin, Hong Kong ve Tayvan: 3
Fransa, Fransız Belçika ve Romandy: 8
Almanya, Avusturya ve Alman İsviçre: 55
İtalya ve İtalyan İsviçre: 4
Japonya: 0
Kore: 1
Latin Amerika ve Karayipler: 26
Orta Doğu ve Kuzey Afrika: 14
Hollanda ve Flandre: 14
İskandinav Ülkeleri: 5
Portekiz: 4
Güney Asya ve Güneydoğu Asya: 19
İspanya: 7
Sahra-Altı Afrika: 3
Birleşik Krallık & İrlanda: 223
Amerika Birleşik Devletleri: 104

Önemli Videolar

En iyi sağlayıcılardan sunulan yüzlerce video, Sosyoloji öğrencilerinin araştırma deneyimini zenginleştirmektedir. Videolar, eğitim ve toplumdan göç meseleleri, din ve siyasete kadar pek çok konuda benzersiz bir bakış açısı sunmaktadır.

Eşsiz Tam Metin Dergiler

Sociology Source Ultimate, Academic Search veri tabanlarının herhangi bir sürümünde mevcut olmayan 1.083 aktif tam metin dergi içerir.

Taranabilir Atıf Bilgileri

Sociology Source Ultimate , taranabilir atıf bilgileri ile 899 dergi içerir.

Yüksek Kaliteli Konu İndeksleme

EBSCO, tüm disiplinleri ve büyük yayıncıları kapsayacak şekilde konu uzmanları tarafından küratörlüğü yapılan, önde gelen ve saygın bilimsel konu terimleri sözlüklerine sahiptir.

EBSCO, Geliştirilmiş Bağlantılı Konular (ESP) haritalaması yoluyla bilgi önündeki engelleri kaldırmaya ve doğal dilleri dahil ederek içerik ve son kullanıcılar arasındaki boşluğu doldurmaya inanmaktadır.

EBSCO veri tabanları, 30'dan fazla dilde konu erişim noktaları aracılığıyla metinsel ve görsel konu taraması ve bilgi okuryazarlığı eğitimi yoluyla tüm öğrenme türlerini destekler. Daha fazla bilgi edinmek için videoyu izleyin.

Sociology Source Ultimate, 3.087 aktif dergi için indeks ve özet bilgileri içerir. Bu dergilerin 2.990'ı hakemlidir.

Kapsanan Konular

 • Davranış ve sosyal konular
 • Çocuk gelişimi
 • Demografi
 • Sapkın davranış
 • Ayrımcılık
 • Ekonomik kalkınma
 • Etnik ve ırksal araştırmalar
 • Cinsiyet çalışmaları
 • İnsan ilişkileri
 • Evlilik ve aile
 • Göç
 • Siyasi sosyoloji
 • Nüfus artışı
 • Yoksulluk ve zenginlik
 • Dini inanç
 • Kırsal sosyoloji ve kent sosyolojisi
 • Sosyal gelişim
 • Sosyal adalet
 • Toplumsal hareketler
 • Sosyal psikoloji
 • Sosyal yapı
 • Sosyal hizmet
 • Sosyo-kültürel antropoloji
 • Sosyolojik tarih
 • Sosyolojik araştırma
 • Sosyolojik teori
 • Madde bağımlılığı
 • Kentsel çalışmalar
 • Şiddet