Vyčíslení hodnoty časopisů v aktivním plném textu bez otevřeného přístupu (v dolarech)
Sociology Source Ultimate: $390,427.68
SocINDEX with Full Text: $327,645.55

Rozšířená dostupnost open access časopisů

Sociology Source Ultimate zahrnuje přísnou správu a indexaci časopisů s otevřeným přístupem (OA), což vedlo k rostoucí sbírce 838 aktivních globálních časopisů OA. Jakmile projdou OA časopisy důkladným předvýběrem, jsou opatřeny kvalitní předmětovou indexací a plnotextovými odkazy.

POZNÁMKA: Databáze EBSCOhost a EBSCO Discovery Service generují mnohem více doporučení pro DOAJ než jakákoli jiná online platforma.

Sociologie: plnotextové databáze časopisů - srovnání mezinárodního obsahu

Časopisy v aktivním plném textu dle zemí/regionů
Austrálie a Nový Zéland
Kanada
Střední a východní Evropa
Čína, Hongkong a Tchaj-wan
Francie, francouzská Belgie a Romandy
Německo, Rakousko a německé Švýcarsko
Itálie a italské Švýcarsko
Japonsko
Korea
Latinská Amerika a Karibik
Blízký východ a severní Afrika
Nizozemsko a Flandry
Severské země
Portugalsko
Jižní Asie a jihovýchodní Asie
Španělsko
Subsaharská Afrika
Spojené království a Irsko
USA
Austrálie a Nový Zéland: 31
Kanada: 47
Střední a východní Evropa: 127
Čína, Hongkong a Tchaj-wan: 14
Francie, francouzská Belgie a Romandy: 27
Německo, Rakousko a německé Švýcarsko: 151
Itálie a italské Švýcarsko: 33
Japonsko: 15
Korea: 4
Latinská Amerika a Karibik: 87
Blízký východ a severní Afrika: 80
Nizozemsko a Flandry: 29
Severské země: 20
Portugalsko: 9
Jižní Asie a jihovýchodní Asie: 66
Španělsko: 45
Subsaharská Afrika: 22
Spojené království a Irsko: 280
USA: 214
Austrálie a Nový Zéland: 9
Kanada: 19
Střední a východní Evropa: 53
Čína, Hongkong a Tchaj-wan: 3
Francie, francouzská Belgie a Romandy: 8
Německo, Rakousko a německé Švýcarsko: 55
Itálie a italské Švýcarsko: 4
Japonsko: 0
Korea: 1
Latinská Amerika a Karibik: 26
Blízký východ a severní Afrika: 14
Nizozemsko a Flandry: 14
Severské země: 5
Portugalsko: 4
Jižní Asie a jihovýchodní Asie: 19
Španělsko: 7
Subsaharská Afrika: 3
Spojené království a Irsko: 223
USA: 104

Video obsah

Stovky videí od špičkových poskytovatelů obohacují zkušenosti studentů sociologie. Videa poskytují jedinečný pohled na témata jako jsou vzdělávání, společnost, migrace, náboženství nebo politika.

Jedinečné časopisy v plném textu

Sociology Source Ultimate zahrnuje 1 083 aktivních plnotextových časopisů, které nejsou dostupné v žádné verzi Academic Search.

Vyhledatelné citované odkazy

Sociology Source Ultimate zahrnuje 899 časopisů s prohledávatelnými citovanými odkazy.

Nejvyšší kvalita oborové indexace

EBSCO disponuje nejvýznamnějšími a nejuznávanějšími vědeckými slovníky sestavenými odborníky na danou problematiku, které pokrývají všechny obory a hlavní vydavatele.

EBSCO chce dále usnadnit přístup k informacím prostřednictvím tzv. Enhanced Subject Precision (ESP) - nástroje, který začleňuje přirozený jazyk uživatelů do vyhledávání.

EBSCO databáze podporují různé typy učení prostřednictvím textového a vizuálního procházení obsahu. Zároveň podněcují informační gramotnost, a to díky přístupům k oborům, které jsou k dispozici ve více než 30 jazycích. Podívejte se na video a dozvíte se více.

Sociology Source Ultimate zahrnuje 3 087 aktivních indexovaných a abstrahovaných časopisů. 2 990 z nich je recenzováno.

Předmětové pokrytí:

 • Chování a sociální otázky
 • Vývoj dítěte
 • Demografie
 • Deviantní chování
 • Diskriminace
 • Vývoj ekonomiky
 • Etnická studia
 • Genderová studia
 • Lidské vztahy
 • Manželství a rodina
 • Migrace
 • Politická sociologie
 • Růst populace
 • Chudoba a bohatství
 • Religionistika
 • Rurální a urbanistická sociologie
 • Sociální rozvoj
 • Sociální spravedlnost
 • Společenské hnutí
 • Sociální psychologie
 • Sociální struktura
 • Sociální práce
 • Sociokulturní antropologie
 • Sociologická historie
 • Sociologický výzkum
 • Sociologická teorie
 • Zneužívání návykových látek
 • Urbanismus
 • Násilí