มูลค่ารวมราคาขายปลีกของวารสารที่ไม่อยู่ในการเข้าถึงแบบเปิด (หน่วย USD)
Sociology Source Ultimate: $355,158.80
SocINDEX with Full Text: $296,175.41

เสริมความสมบูรณ์ให้กับ Open Access Journals

Sociology Source Ultimate ประกอบด้วยการดูแลจัดการและจัดทำดัชนีวารสาร open access (OA) อย่างเข้มงวด ซึ่งส่งผลให้มีคอลเลกชั่นวารสาร OA ทั่วโลกจำนวน 617 ฉบับเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเมื่อตรวจสอบ และรับรองแล้ว วารสาร OA เหล่านี้จะได้รับการจัดทำดัชนีหัวเรื่องคุณภาพสูง รวมทั้งทำการเชื่อมโยงข้อความฉบับเต็มที่ซึ่งซับซ้อน แม่นยำ และ เฉพาะเจาะจง

หมายเหตุ: ฐานข้อมูล EBSCOhost และ EBSCO Discovery Service สร้างผู้อ้างอิงสำหรับ DOAJ ได้มากกว่าแพลตฟอร์มออนไลน์อื่น ๆ .

ฐานข้อมูลวารสารฉบับเต็มด้านสังคมวิทยา — เปรียบเทียบเนื้อหาระดับนานาชาติ

จำนวนวารสารฉบับเต็มแยกตามประเทศ/ภูมิภาค
Australia & New Zealand
Canada
Central & Eastern Europe
China, Hong Kong & Taiwan
France, French Belgium & Romandy
Germany, Austria & German Switzerland
Italy & Italian Switzerland
Japan
Korea
Latin America & the Caribbean
Middle East & North Africa
Netherlands & Flanders
Nordic Countries
Portugal
South Asia & Southeast Asia
Spain
Sub-Saharan Africa
United Kingdom & Ireland
United States
Australia & New Zealand: 30
Canada: 45
Central & Eastern Europe: 115
China, Hong Kong & Taiwan: 20*
France, French Belgium & Romandy: 23
Germany, Austria & German Switzerland: 138
Italy & Italian Switzerland: 30
Japan: 14
Korea: 10*
Latin America & the Caribbean: 78
Middle East & North Africa: 59
Netherlands & Flanders: 30
Nordic Countries: 21
Portugal: 7
South Asia & Southeast Asia: 44
Spain: 42
Sub-Saharan Africa: 20*
United Kingdom & Ireland: 278
United States: 200
Australia & New Zealand: 9
Canada: 20
Central & Eastern Europe: 55
China, Hong Kong & Taiwan: 3
France, French Belgium & Romandy: 9
Germany, Austria & German Switzerland: 52
Italy & Italian Switzerland: 4
Japan: 0
Korea: 1
Latin America & the Caribbean: 26
Middle East & North Africa: 13
Netherlands & Flanders: 14
Nordic Countries: 7
Portugal: 4
South Asia & Southeast Asia: 19
Spain: 7
Sub-Saharan Africa: 3
United Kingdom & Ireland: 227
United States: 112

*ตัวเลขคาดการณ์ภายใน 31 ธันวาคม 2565

วิดีโอที่สำคัญ

วิดีโอมากกว่า 2,100 รายการจากผู้ให้บริการชั้นนำ รวมถึง Journeyman ช่วยยกระดับประสบการณ์การวิจัยสำหรับนักศึกษาวิชาสังคมวิทยา วิดีโอนำเสนอมุมมองที่เป็นเอกลักษณ์ ตั้งแต่การศึกษาและสังคม ไปจนถึงประเด็นการอพยพศาสนา และการเมือง

วารสารฉบับเต็มเฉพาะ

Sociology Source Ultimate ประกอบด้วยวารสารการเข้าถึงแบบไม่เปิดที่เป็นข้อความแบบเต็มที่ใช้งานอยู่ 488 ฉบับ ซึ่งไม่มีใน Academic Search เวอร์ชันใดๆ

มีข้อมูลอ้างอิงที่สืบค้นได้

Sociology Source Ultimate มีวารสาร 899 ฉบับพร้อมข้อมูลอ้างอิงที่สามารถค้นหาได้

การจัดทำดัชนีหัวเรื่องที่มีคุณภาพสูงสุด

EBSCO มีคำศัพท์ทางวิชาการชั้นนำมาก และได้รับการยอมรับสูงสุด สิ่งนี้ได้รับการรวบรวมโดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ครอบคลุมทุกสาขาวิชา และครอบคลุมเนื้อหาจากสำนักพิมพ์รายใหญ่ๆมากมาย

EBSCO เชื่อมั่นในการขจัดอุปสรรคของข้อมูลผ่านการทำ Enhanced Subject Precision (ESP) ซึ่งเชื่อมช่องว่างระหว่างเนื้อหาและผู้ใช้ ผ่านการรวบรวมภาษาธรรมชาติ

ฐานข้อมูล EBSCO รองรับการเรียนรู้ทุกประเภทผ่านการเรียกดูหัวเรื่องที่เป็นข้อความและภาพ รวมทั้งให้การฝึกอบรมเกี่ยวกับข้อมูลต่างๆ ในกว่า 30 ภาษา ดูวิดีโอเพื่อเรียนรู้เพิ่มเติม

Sociology Source Ultimate ประกอบด้วยวารสารที่จัดทำดัชนีและบทคัดย่อจำนวน 3,176 ฉบับ และได้รับการตรวจสอบโดยผู้เชี่ยวชาญถึง 3,036 รายการจากที่ได้กล่าวไป

สาขาวิชาที่ครอบคลุม

 • พฤติกรรม และปัญหาทางสังคม
 • การพัฒนาเด็ก
 • ประชากรศาสตร์
 • พฤติกรรมการเบี่ยงเบน
 • การเลือกปฏิบัติ
 • การพัฒนาเศรษฐกิจ
 • การศึกษาด้านชาติพันธุ์ และ เชื้อชาติ
 • เพศศึกษา
 • มนุษยสัมพันธ์
 • การแต่งงาน และ ครอบครัว
 • การย้ายถิ่นฐาน
 • สังคมวิทยา การเมือง
 • การเติบโตของประชากร
 • ความยากจน และ ความมั่งคั่ง
 • ความเชื่อทางศาสนา
 • สังคมวิทยาในชนบท และเมือง
 • การพัฒนาสังคม
 • ความยุติธรรมทางสังคม
 • การเคลื่อนไหวทางสังคม
 • จิตวิทยาสังคม
 • โครงสร้างสังคม
 • งานสังคมสงเคราะห์
 • มานุษยวิทยาสังคม และ วัฒนธรรม
 • ประวัติศาสตร์ สังคมวิทยา
 • การวิจัยทางสังคมวิทยา
 • ทฤษฎีสังคมวิทยา
 • สารเสพติด
 • เมืองศึกษา
 • ความรุนแรง