Atla Historical Monographs Collection (11 Series)

Atla Historical Monographs Collection (11 Series), tarih ve din çalışmaları alanlarındaki araştırmacılara, dini düşünceye ve uygulamalara odaklanan 10 milyonun üzerinde sayfa ve 29.000'in üzerinde doküman sunmaktadır. Onbir tematik seri, araştırmacılara 13. yüzyıldan 1922'ye kadar uzanan özel bir içerik sunmaktadır. Araştırmacılar, Amerikan ve dünya tarihinde dine bağlam ve bakış açısı sağlayan tüm tipografiyi, grafikleri ve çizimleri orijinal olarak sunuldukları gibi görüntüleyebilirler.

Religion and Social Change, 1723-1921

Religion and Social Change, 1723-1921, din ile ilgili 19. ve 20. yüzyıl sosyal değişim hareketlerini anlatan yayınları içeren bir arşivdir. İçeriğe, kadın hakları, kilise ve devlet soruları, din ve bilim, evrim ve eğitim gibi hareketler ve tartışmalar dahildir. 

Religious Leaders and Thinkers, 1516-1922

Religious Leaders and Thinkers, 1516-1922 erken Hristiyan kilisesinden biyografik materyaller ve tarihsel açıklamalar içeren bir yayın arşividir. Erken kilise liderlerinin öykülerinin yanı sıra Gnostisizm, Arianizm ve Donatizm gibi hareketlerin açıklamalarını içerir.

Ayrıca iki büyük seri olarak da mevcuttur:

Atla Historical Monographs Collection: Series 1, Late 13th Century - 1893, başlıkların birçoğu 19. yüzyıldan olmak üzere, 13. yüzyılın sonlarından 1893 World Parliament of Religions'a kadar olan başlıkları içerir. 

Atla Historical Monographs Collection: Series 2, 1894 - 1922 Amerikalıların dini kimliğindeki önemli değişiklikleri kapsar ve evanjelik hareket ve bilim ile din arasındaki tartışmaları içerir. 

Atla Historical Monographs Collection hakkında daha fazla bilgi almak ister misiniz?