Atla Historical Monographs Collection (11 Series)

Atla Historical Monographs Collection (11 Series) biedt geschiedkundig en theologisch onderzoekers toegang tot meer dan 10 miljoen pagina's en 29.000 documenten over religieuze denkwijzen en praktijken. De elf thematische series bieden onderzoekers gespecialiseerde content vanaf de 13e eeuw tot aan het jaar 1922. Onderzoekers kunnen alle typografie, grafieken en tekeningen bekijken zoals ze oorspronkelijk werden gepresenteerd, wat lezers context en perspectief biedt op religie in de Amerikaanse en wereldgeschiedenis.

Biblical Research Perspectives, 1516-1922

Biblical Research Perspectives, 1516-1922 is een archief van publicaties over de groei van bijbelwetenschap en de ontdekking van antieke manuscripten. Deze collectie biedt onderzoekers beter inzicht in bijbelse interpretaties en denkwijzen door de eeuwen heen. 

Catholic Engagements with the Modern World, 1487-1918

Catholic Engagements with the Modern World, 1487-1918 is een archief van publicaties over educatie en praktijk van de katholieke kerk in de moderne tijd. Onderwerpen zijn onder meer de protestantse Reformatie, de katholieke Contrareformatie en de Verlichting.

Christian Preaching, Worship, and Piety, 1559-1919

Christian Preaching, Worship, and Piety, 1559-1919 is een archief van publicaties die weergeven hoe christenen hun geloof in de genoemde periode beleden door middel van van preken, verering en vroomheid. Het bevat de teksten van ruim 700 individuele of verzamelde preken van meer dan 400 auteurs, waaronder Lyman Beecher, Charles Grandison Finney, Friedrich Schleiermacher en Francis Xavier Weninger.

Global Religious Traditions, 1760-1922

Global Religious Traditions, 1760-1922 is een archief van publicaties die de vele levende tradities buiten het jodendom, het christendom en de islam in de 19e en vroege 20e eeuw profileren. Het omvat het boeddhisme, hindoeïsme, inheemse tradities, sikhisme, taoïsme en nog veel meer. 

Global Theological Perspectives, 1322-1922

Global Theological Perspectives, 1322-1922 is een archief van publicaties over de verschillende takken van de christelijke theologie. De databank omvat een breed scala aan onderwerpen, waaronder christologie, doop, christelijke ethiek, ecclesiologie, pneumatologie, eschatologie en pastorale theologie. 

Islam in the Modern World, 1804-1918

Islam in the Modern World, 1804-1918 richt zich op de overtuigingen, gebruiken, theologie, spiritualiteit en geschiedenis van de islam. De archiefcollectie omvat biografieën van de profeet Mohammed, werken waarin het christendom en de islam worden vergeleken, belangrijke theologische en filosofische teksten (waaronder de Koran), relevante mystieke en spirituele werken, en teksten die de geschiedenis van de islam in kaart brengen.

Jewish Studies Perspectives, 1800-1918

Jewish Studies Perspectives, 1800-1918 profileert de joodse cultuur en religieuze gebruiken in de moderne wereld. De 19e eeuw was een tijd van grote culturele verschuivingen, en de titels in dit archief weerspiegelen de groei en verandering van de wereldwijde joodse gemeenschap.

Missions and Missionaries Around the World, 1611-1922

Missions and Missionaries Around the World, 1611-1922 is een archief van publicaties die de verhalen van verschillende christelijke missies en missionarissen over de hele wereld vertellen. De collectie is gericht op de19e en het begin van de 20e eeuw, en bevat informatie over missies naar meer dan 50 landen.

Perspectives on Ancient Civilizations, 1200-1922

Perspectives on Ancient Civilizations, 1200-1922 is een archief van publicaties over oude beschavingen en culturen uit de Bijbelse en klassieke perioden. Het bevat culturen die naast het Hebreeuwse volk bestonden en die invloed hadden op de vorming van de Hebreeuwse geschriften.

Religion and Social Change, 1723-1921

Religion and Social Change, 1723-1921 is een archief van publicaties die de sociale veranderingen op het gebied van religie in de 19e en 20e eeuw documenteren. Dit omvat bewegingen en debatten rondom onder meer afschaffing, vrouwenrechten, kerk- en staatskwesties, religie en wetenschap, evolutie en onderwijs. 

Religious Leaders and Thinkers, 1516-1922

Religious Leaders and Thinkers, 1516-1922 is een archief van publicaties met biografisch materiaal over en historische verslagen van de vroegchristelijke kerk. Bevat informatie over vroege kerkleiders, maar ook over stromingen zoals het gnosticisme, arianisme en donatisme.

Ook verkrijgbaar in twee grotere series:

Atla Historical Monographs Collection: Series 1, Late 13th Century - 1893 ibevat titels uit de late 13e eeuw tot en met het Wereldparlement der Religies van 1893, met het grootste deel afkomstig uit de 19e eeuw. 

Atla Historical Monographs Collection: Series 2, 1894 - 1922 gaat in op de belangrijke verschuivingen in de religieuze identiteit van Amerikanen, en omvat de evangelische beweging en de debatten tussen wetenschap en religie. 

Wilt u meer weten over de Atla Historical Monographs Collection?