Atla Historical Monographs Collection (11 Series)

Atla Historical Monographs Collection (11 Series) biedt geschiedkundig en theologisch onderzoekers toegang tot meer dan 10 miljoen pagina's en 29.000 documenten over religieuze denkwijzen en praktijken. De elf thematische series bieden onderzoekers gespecialiseerde content vanaf de 13e eeuw tot aan het jaar 1922. Onderzoekers kunnen alle typografie, grafieken en tekeningen bekijken zoals ze oorspronkelijk werden gepresenteerd, wat lezers context en perspectief biedt op religie in de Amerikaanse en wereldgeschiedenis.

Religion and Social Change, 1723-1921

Religion and Social Change, 1723-1921 is een archief van publicaties die de sociale veranderingen op het gebied van religie in de 19e en 20e eeuw documenteren. Dit omvat bewegingen en debatten rondom onder meer afschaffing, vrouwenrechten, kerk- en staatskwesties, religie en wetenschap, evolutie en onderwijs. 

Religious Leaders and Thinkers, 1516-1922

Religious Leaders and Thinkers, 1516-1922 is een archief van publicaties met biografisch materiaal over en historische verslagen van de vroegchristelijke kerk. Bevat informatie over vroege kerkleiders, maar ook over stromingen zoals het gnosticisme, arianisme en donatisme.

Ook verkrijgbaar in twee grotere series:

Atla Historical Monographs Collection: Series 1, Late 13th Century - 1893 ibevat titels uit de late 13e eeuw tot en met het Wereldparlement der Religies van 1893, met het grootste deel afkomstig uit de 19e eeuw. 

Atla Historical Monographs Collection: Series 2, 1894 - 1922 gaat in op de belangrijke verschuivingen in de religieuze identiteit van Amerikanen, en omvat de evangelische beweging en de debatten tussen wetenschap en religie. 

Wilt u meer weten over de Atla Historical Monographs Collection?