Music & Performing Arts

Odborné databáze

Film & Television Literature Index with Full Text   ·  Plný text

Film & Television Literature Index with Full Text je vynikajícím zdrojem informací pro studenty, vědce a akademiky se zaměřením na filmovou a televizní produkci. Obsahuje nejrozsáhlejší oborovou kolekci odborných a populárně-naučných časopisů v plném textu.

Index to Printed Music (IPM)

Index to Printed Music (IPM) je digitální vyhledávací nástroj pro vyhledávání hudebních děl obsažených v tištěných sbírkách, souborech a sériích. IPM indexuje jednotlivé skladby otištěné v kompletních dílech skladatelů, hudebních antologiích a dalších odborných edicích. IPM se každoročně rozšiřuje o nové svazky, které jsou přidávány do stávajících sad a řad, a o nová vydání, která se objevují na trhu.

International Bibliography of Theatre & Dance with Full Text   ·  Plný text

International Bibliography of Theatre & Dance with Full Text je rozsáhlá tematická databáze se zaměřením na divadlo a tanec. Kromě rozsáhlé databáze International Bibliography of Theatre & Dance (IBTD) obsahuje také plné texty nejlepších časopisů z oblasti scénických umění.

Music Index

Databáze Music Index je cenná jak pro začátečníky, tak pro odborníky. Poskytuje kompletní indexaci a abstrakty pokrývající všechny aspekty klasické a populární hudby.

Music Index with Full Text   ·  Plný text

Music Index with Full Text pokrývá všechny aspekty klasické a populární hudby. Kromě plných textů časopisů obsahuje také recenze představení a recenze zvukových nahrávek a videí.

RILM Abstracts of Music Literature

Tato komplexní hudební bibliografie od Répertoire International de Littérature Musicale obsahuje bibliografické záznamy, abstrakty a předmětovou indexaci. Umožňuje cílený výzkum i prohlížení pro výzkumníky všech úrovní od klasické po populární hudbu, od etnomuzikologie po muzikoterapii, od základní hudební výchovy po pokročilou hudební teorii.

RILM Music Encyclopedias   ·  Plný text

Jedná se o stále se rozšiřující plnotextovou kompilaci odborných prací, z nichž mnohé nejsou dostupné nikde jinde na internetu. Sbírka obsahuje více než 60 zásadních titulů (vydaných od roku 1775 do současnosti) a každý rok je doplňována o nový obsah. Tento rozsáhlý zdroj je navržen tak, aby vyhovoval výzkumným potřebám mezinárodní hudební komunity.

RIPM Preservation Series: European & North American Music Periodicals   ·  Plný text

Tato databáze je unikátní kolekcí hudebních periodik, které nejsou zahrnuty v RIPM Retrospective Index with Full Text. Tato nová kolekce je mezinárodní a není k dispozici v jiném online zdroji nebo knihovně.

RIPM Retrospective Index to Music Periodicals

Tato databáze, publikovaná pod záštitou Musicological Society a International Association of Music Libraries, Archives and Documentation Centres, poskytuje podrobné analýzy záznamů o hudební historii a kultuře v letech 1760 až 1966. Zahrnuje exkluzivní obsah od světově uznávaných vědců a editorů.

RIPM Retrospective Index to Music Periodicals with Full Text   ·  Plný text

Tato plnotextová databáze je jedinečnou sbírkou primárních zdrojů a časopisů pro studium hudby a hudebního života v letech 1760 až 1966. Poskytuje zdroje, které se nenacházejí v žádné knihovně, včetně kompletních vydání časopisů zkompletovaných z různých knihoven.

RISM Series A/II: Music Manuscripts after 1600

Tato databáze obsahuje bibliografické záznamy hudebních rukopisů z knihoven, archivů, klášterů, škol a soukromých sbírek po celém světě. Vydává ji Répertoire International des Sources Musicale (Mezinárodní soupis hudebních pramenů), mezinárodní nezisková organizace, jejímž cílem je dokumentovat světové hudební prameny od nejstarších dob.