Dvě miliardy! Tolik akademických vyhledávání EBSCO zpracuje v průměru za rok. 25 % z nich je mezinárodních. Za pět minut (než dočtete tento článek na blogu), proběhne na celém světě přes službu EBSCOhost téměř 20 000 vyhledávání. 

Při definici toho, co pro nás znamená být globální, jsme se doslova dostali pod kůži našich uživatelů, a to prostřednictvím všech situací, kdy pracují s produkty, bez ohledu na zařízení, které používají k připojení. Globalizace u nás probíhá prostřednictvím důsledného uplatňování rámce stojícího na čtyřech základních pilířích (Globalizace, Internacionalizace, Lokalizace a Překlad) v souladu s dostupností technologií (Acessibility).

Při naplňování našeho poslání "Měnit životy poskytováním relevantních a spolehlivých informací kdykoliv a kdekoliv je lidé potřebují" odstraňujeme nerovnosti v podobě jazykových, kulturních a dovednostních bariér. Uživatelům se snažíme nabízet všeobecnou a dostupnou digitální zkušenost, přitom pečlivě vyvažujeme potřebu konzistence s požadavky trhu na regionalizaci/personalizaci. Globalizace jako univerzální prostředek dostupnosti plní naše poslání přinášet lidem informace tam, kde je potřebují. Snažíme se přitom bourat jazykové bariéry. Globalizaci spojujeme s naším závazkem v oblasti rozmanitosti, rovnosti a inkluze (Diversity, Equity and Inclusion - DEI). 

Uživatelský průzkum je v procesu vývoje našich produktů velmi důležitý. Neváháme proto k němu využít různé zdroje i metodiky.

Podpora kvality výzkumu, jeho dopadu a dosahu
Na celém světě se mluví více než 7 100 jazyky. Pouze 33 z nich (méně než půl procenta) je považováno za „rozvíjející se“, což znamená, že mají „plnou“ digitální podporu. Organizace spojených národů (OSN) se dohodla v rámci mezinárodních vztahů podporovat šest z nich, nicméně rozdíly v digitální podpoře stále existují. Při plnění naší role odstraňuje EBSCO na cestě ke znalostem a vzdělání jazykové a kulturní bariéry. Snažíme se, aby kdokoli a kdekoli měl přístup k našim uživatelským rozhraním, databázím a mohl využívat lokalizovaný obsah. 

Lidiette Quesada, viceprezidentka společnosti EBSCO pro prodej v oblasti Latinské Ameriky a Karibiku, říká: „Uživatelský průzkum je v našem procesu vývoje produktů klíčový. Využíváme pro něj různé zdroje a metodiky. Naši obchodní zástupci se neustále setkávají s knihovníky v celém regionu, aby rozuměli jejich informačním potřebám. Veškerou zpětnou vazbu systematicky shromažďují naše vývojové týmy. Kromě toho používáme regionální poradní sbory a ohniskové skupiny, s nimiž vedeme debatu, jak zajistit, aby naše produkty co nejlépe odpovídaly potřebám zákazníků.“ Dále dodává: „Společnost EBSCO také využívá moderní technologie, které vyhodnocují způsob, jak uživatelé komunikují s našimi platformami. I to je cenný podklad pro náš rozhodovací proces.“

Klíč ke globálnímu dosahu
Náš závazek k DEI zrcadlí také to, jak dosahujeme celosvětového rozšíření našich produktů a zároveň působíme i na lokální úrovni. Pravidlo uplatňujeme také v rámci oblasti Spojených států, protože téměř každý pátý Američan (průzkum z roku 2021) nemluví doma anglicky. Jazykové bariéry tak překvapivě trápí i americké knihovny a archivy. Neaglicky hovořícím uživatelům obvykle schází přístup k informacím nebo záznamům, protože jsou dostupné pouze v angličtině. Například různé instituce po celém světě volají po systému k vyhledávání lékařských informací v různých jazycích, který by pomohl neanglicky mluvícím studentům medicíny překonat jazykové bariéry a najít užitečné a spolehlivé lékařské informace. Tento systémový status quo brání globalizaci a rozšiřování či sdílení znalostí.

Tuto skutečnost potvrzuje Meghan Tylec, viceprezidentka pro mezinárodní marketing ve společnosti EBSCO: „Díky mezinárodnímu dosahu společnosti EBSCO pomáháme lidem získat přístup k informacím, kdykoli a kdekoli je potřebují. Být součástí celosvětové knihovnické komunity nám dává příležitost k učení a růstu naší společnosti, ale také umožňuje našim týmům lépe porozumět odlišným kulturám a životním stylům."

Naše týmy na základě strategických poznatků trhu vycházejících z kombinace metodiky analýzy potřeb zákazníků a mezinárodního uživatelského výzkumu, pečlivě analyzují jaké jazyky podpoří. Dbají přitom na optimální použitelnost rozhraní, kvalitu obsahu a čas potřebný k uvedení produktu na trh. Jako výsledek jsme v loňském roce uvedli na trh inovativní funkci v podobě překladu pro online (HTML) plné texty, která uživatelům nabízí okamžitý překlad článků, které jinak nejsou dostupné v jejich jazyce. Přelomová funkce podporuje 116 jazyků, včetně variant v rámci rozdílných regionů (francouzština/kanadská francouzština).

Při realizaci našeho ambiciózního plánu s cílem posílit a urychlit poskytování informačních služeb a produktů s optimální mezinárodní použitelností, plánujeme v polovině roku 2023 podpořit dalších 12 jazyků, a to rozšířením možností překladu. Neustále také reagujeme na potřeby zákazníků a pokud vaši uživatelé žádají lokalizaci konkrétních produktů, máte možnost obrátit se na náš globalizační tým na adrese: global@ebsco.com.

Zajímáte se o celosvětové rozšiřování služeb v EBSCO?