EBSCO je globální

Naším cílem je rychlá výměna informací, která není svázána s místem pobytu uživatelů. V EBSCO se řídíme myšlenkou "Global first", využití našich produktů tak není omezeno jazyky, kulturami a hranicemi.

Image
globalization image

GILT: Globální strategie postavená na 4 pilířích

Společnost EBSCO se věnuje diverzitě, rovnosti i inkluzi. Mezinárodní využití je základem všeho, co vytváříme. Umožňuje nám to aplikace metodiky GILT (Globalization - Globalizace, Internationalization - Internacionalizace, Localization - Lokalizace a Translation - Překlad):

  • Globalizace (G11n): Dotýká se obchodních rozhodnutí a analytiky při uvádění na trh v celosvětovém měřítku - od motivů a ukazatelů úspěchu, až po samotnou realizaci, produkci a komercializaci v rámci poskytovaných hodnot.
  • Internacionalizace (I18n): Tento pilíř se týká technického zajištění prostřednictvím softwarového inženýrství, vhodné struktury a možností formátování dat, které zohledňují různé jazykové požadavky.  
  • Lokalizace (L10n): Spočívá v dodržování zásad navržených s ohledem na místní prostředí, které umožňují efektivní zadávání, ukládání, vracení a zobrazování obsahu způsobem, který odpovídá normám a očekáváním uživatelů bez ohledu na jejich kulturu/jazyk.  
  • Překlad (T9n): Čtvrtý pilíř - bývá mylně považován za celé globální úsilí, spočívá jednoduše v převodu obsahu z jednoho jazyka (zdrojového) do jiného (cílového).

Ve společnost EBSCO spojujeme uživatele a informace systematickou aplikací univerzální přístupnosti do každého uživatelského bodu. Implementací takového standardu předcházíme náročnému přepracovávání a zdlouhavým pozdějším úpravám.

Máte dotaz ke globalizaci?