GDPR & ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů našich zákazníků a zaměstnanců pro nás zůstává jednou z hlavních priorit. V roce 2016 schválila Evropská unie nové nařízení o ochraně osobních údajů (General Data Protection Regulation – GDPR, které je nyní závazné pro všechny organizace shromažďující informace o občanech EU.

Image
GDPR web image

Co zavedení GDPR předcházelo?

Do oblasti zabezpečení dat průběžně investujeme. Používáním našich produktů a služeb nám svěřujete své údaje. Chápeme, že je naší povinností spravovat tyto údaje bezpečně a v souladu se zásadami GDPR.

Přečtěte si naše zásady ochrany osobních údajů
Image
GDPR web image

Co děláme pro to, abychom našim závazkům dostáli

 • Sběr osobních údajů

  Zrevidovali jsme způsob shromažďování osobních údajů na všech úrovních. Zavedli jsme automatizovaná opatření, která odpovídají požadavkům GDPR.

 • Transparentnost

  Přijali jsme nová opatření, která našim zákazníkům a jejich uživatelům zajistí snadný přístup k informacím, které o nich evidujeme. Vyvinuli jsme automatizovaná opatření, která našim zákazníkům poskytují transparentnost.

 • Posílení zabezpečení dat

  Technickému zabezpečení ochrany dat věnujeme v EBSCO dlouhodobě velkou pozornost. Disponujeme moderním zabezpečením v celém životním cyklu zpracování informací.

 • Přenositelnost osobních údajů

  Každý koncový uživatel může získat, vymazat nebo přenést všechny své osobní údaje. Zavedli jsme nová opatření a dále pracujeme na vylepšení funkcionality.

 • Privacy Shield

  Přihlásili jsme se k dodržování systému „Privacy Shield“ – zásad zajištění odpovídající úrovně ochrany osobních údajů i po jejich předání do USA .

 • Dohody o zpracování dat

  V minulosti jsme přijali řadu náročných zásad ochrany osobních údajů. Zrevidovali jsme je a na GDPR se pečlivě připravili.

Chcete se dozvědět více o EBSCO ochraně osobních údajů?