Stacks: The New Library Experience

Stacks je první systém pro správu obsahu knihovního webu, za kterým stojí samotní knihovníci. EBSCO vystupuje v roli partnera.