Full Text Links in EBSCO Discovery Service

Při objednávání e-časopisů a e-balíčků prostřednictvím EBSCO zvyšujete komfort pro koncové uživatele díky zjednodušenému a přehlednému přístupu a propojení plných textů.