Naše kultura

Ve společnosti EBSCO věříme, že k dosažení inkluzivní kultury, o kterou usilujeme, je zapotřebí, aby každý z nás přemýšlel, naslouchal, učil se a jednal. Naši kulturu vytváří to, jak se navzájem podporujeme a jak spolupracujeme. Odráží to, kdo jsme a umožňuje nám to být sami sebou.

Image
how we show up for eachother group working together story image

Jak se navzájem podporujeme

Jsme společnost zaměřená na zákazníky, orientovaná na výsledky, jejíž kultura se vyznačuje otevřenou komunikací, rozhodováním na základě faktů a odpovědností.

 • Emoční inteligence - jsme si vědomi sami sebe a máme empatii k ostatním
 • Snaha - děláme vše, co je v našich silách, bez ohledu na to, o jak malý úkol se jedná
 • Pozitivní přístup - vidíme sklenici napůl plnou
 • Dychtivost porozumět - pracujeme s růstovým myšlením a dychtivě se snažíme porozumět učit se a chápat
 • Zdravý úsudek - děláme si domácí úkoly a vyvozujeme logické závěry

Jak spolupracujeme

trust respect hand heart icon

Důvěra a respekt

Spoléháme na to naše zaměstnance a na jejich úmysl jednat správně.

diversity inclusion shapes icon

Diverzita a inkluze

Chápeme, že každý člověk je jedinečný a uznáváme a oceňujeme naše odlišnosti. Další informace.

collaboration puzzle icon

Spolupráce

Vyhráváme jako tým, ne jako jednotlivci.

open communication chat bubbles icon

Otevřená komunikace

Vzájemně sdílíme své myšlenky.

accountability person checkmark icon

Odpovědnost

Jsme zodpovědní za svá rozhodnutí a činy.

Image
workplace flexibility video call laptop story image

Flexibilita pracoviště

Nabízíme flexibilitu, která podporuje individuální životní styl a zároveň vyvažuje obchodní potřeby, zdraví a bezpečnost našich zaměstnanců a zachování naší kultury. Náš hybridní model práce přináší mnoho výhod, včetně:

 • Umožňuje větší flexibilitu pro většinu zaměstnanců
 • Rozšiřuje náš záběr při náboru a zaměstnávání různých špičkových talentů - pracovní místa jsou flexibilní
 • Mnohým zkracuje dobu dojíždění a zvyšuje možnost trávit více času s rodinou, přáteli a sebou samými
 • Snižuje uhlíkovou stopu jednotlivce i společnosti, což má pozitivní dopad na životní prostředí
 • Zvyšuje produktivitu - prokázali jsme, že produktivita jednotlivců i firem je při práci na dálku stejná nebo vyšší

Chcete se k nám připojit? Hledejte v nabídce Kariéra v EBSCO.

Image
ebsco employees habitat for humanity story image

Společně dáváme

Snažíme se, aby z našeho podnikání měla prospěch celá společnost. Podporujeme jednotlivce i místní komunity. Zapojujeme se do projektů z oblasti udržitelného rozvoje, vzdělávání a managementu.

V EBSCO podporujeme místní organizace. Pomáháme jim nejen finančně, ale také svým časem a odbornými znalostmi. V USA spolupracujeme s více než 30 místními neziskovými organizacemi, školami a spolky se zaměřením na vědu, výzkum, inovace a vzdělávání.

Víme, že pomáhat chtějí také naši zaměstnanci. Víme, že pro naše zaměstnance je důležitá také dobrovolná činnost a dárcovství.

Image
ebsco employees habitat for humanity story image
Image
john cotton dana winners web image

Podporujeme knihovny

Společnost EBSCO se snaží podporovat budoucnost knihoven a podílí se na činnosti knihovnické komunity několika způsoby, včetně:

Image
solar grant winner athens library story image

Iniciativy v oblasti životního prostředí

Cílem společnosti EBSCO je pokračovat v růstu a zároveň pozitivně ovlivňovat životní prostředí. V našem ekologickém úsilí nám pomáhá řada klíčových celopodnikových programů a prostřednictvím trvalé propagace a vzdělávání sponzorovaného společností podporujeme individuální odpovědnost. Mezi tyto iniciativy patří:

 • Program EBSCO Solar
 • Instalace solárních panelů v areálu společnosti v Ipswichi
 • Udržitelné stavební postupy v našem kampusu v Birminghamu
 • Rozsáhlé programy snižování množství odpadu a dárcovství
 • Bezplatná nabídka databáze GreenFILE
 • Podpora projektu SolarSPELL, který pomáhá školám v rozvojových zemích s přístupem ke vzdělávacím zdrojům prostřednictvím WiFi napájené solární energií
 • Závazek dosáhnout uhlíkové neutrality

Zelený tým EBSCO vedený zaměstnanci se zaměřuje na snižování dopadu společnosti EBSCO na životní prostředí a na zvyšování povědomí o ekologických iniciativách a postupech mezi zaměstnanci jako jednotlivci.

Fotografie solární zahrady instalované regionální knihovnou v Athénách, kterou umožnil grant EBSCO Solar.

Image
solar grant winner athens library story image