Nursing Reference Center™ Plus Skills Challenge: Peripheral IV Cannula Insertion

Na vašem pohotovostním oddělení se léčí 72letý muž s příznaky podobnými chřipce. Lékař objedná laboratorní vyšetření a IV roztok Musíte začít s IV. Jste připraveni na tento úkol?