Nursing Reference Center™ Plus Skills Challenge: Peripheral IV Cannula Insertion

ชายอายุ 72 ปีที่มีอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่กำลังได้รับการรักษาในแผนกฉุกเฉินของคุณ แพทย์สั่งให้เปิดห้องปฏิบัติการ เตรียมการให้ของเหลวทางหลอดเลือดด้วยน้ำเกลือ คุณต้องเริ่มปฏิบัติการ IV คุณพร้อมสำหรับงานหรือไม่?