EBSCO’s Open Access to Trustworthy Information

Seznamte se s EBSCO strategií otevřeného přístupu k obsahu a zjistěte, jakým způsobem aplikujeme přísné kurátorské procesy, abyste se mohli spolehnout, že vaši uživatelé mají přístup k pestrému a důvěryhodnému obsahu.