Plnotextové zdroje pro podnikání

Entrepreneurial Studies Source je bohatá sbírka plnotextových zdrojů pro podnikání a výzkum malých podniků.

Studenti mohou využít Entrepreneurial Studies Source pro své podnikatelské zadání nebo případové studie od samostatných projektů až po velké podnikatelské záměry.

Videa ze seminářů Harvard Business Publishing Faculty

The Faculty Seminar Series představuje práci a výzkum respektovaných profesorů a odborníků z Harvard Business School. Zaměřuje se na témata jako jsou komunikace, etika, finance, účetnictví, mezinárodní obchod, inovace, podnikání, marketing, strategie a další.