Rozšířená dostupnost open access časopisů

Environment Index zahrnuje přísnou správu a indexaci časopisů s otevřeným přístupem (OA), což vedlo k rostoucí sbírce 447 aktivních globálních časopisů OA. Jakmile projdou OA časopisy důkladným předvýběrem, jsou opatřeny kvalitní předmětovou indexací a plnotextovými odkazy.  

POZNÁMKA: Databáze EBSCOhost a EBSCO Discovery Service generují mnohem více doporučení pro DOAJ než jakákoli jiná online platforma.

Aktivní odkazy citačních referencí

Environment Index zahrnuje 761 časopisů s prohledávatelnými citovanými odkazy.

Nejvyšší kvalita předmětové indexace

EBSCO disponuje nejvýznamnějšími a nejuznávanějšími vědeckými slovníky sestavenými odborníky na danou problematiku, které pokrývají všechny obory a hlavní vydavatele.

EBSCO chce dále usnadnit přístup k informacím prostřednictvím tzv. Enhanced Subject Precision (ESP) mapping - nástroje, který začleňuje přirozený jazyk uživatelů do vyhledávání.   

EBSCO databáze podporují různé typy učení prostřednictvím textového a vizuálního procházení obsahu. Zároveň podněcují informační gramotnost, a to díky přístupům k oborům, které jsou k dispozici ve více než 30 jazycích. Podívejte se na video a dozvíte se více.

Předmětové pokrytí:

 • Ekologie
 • Energie
 • Zákony o životním prostředí
 • Environmentální politika
 • Technologie a životní prostředí
 • Geografie
 • Oceánografie a hydrologie
 • Přírodní zdroje
 • Znečištění životního prostředí
 • Obnovitelné zdroje energie
 • Sociální vliv životího prostředí
 • Územní plánování