Životní prostředí

Odborné databáze

Academic Search Ultimate   ·  Plný text

Databáze Academic Search Ultimate byla vytvořena v reakci na stále se zvyšující nároky akademické komunity. Nabízí nejširší kolekci recenzovaných plnotextových časopisů, včetně řady časopisů indexovaných v předních citačních indexech.

CAB Abstracts

CAB Abstracts, které vydává CABI, jsou přední anglicky psanou informační službou poskytující přístup ke světové literatuře z oblasti aplikovaných věd o živé přírodě.

Environment Index

Environment Index je bibliografická databáze se zaměřením na environmentální studia a související obory, včetně energetiky, environmentální politiky a legislativy. Najdete zde miliony záznamů z předních odborných časopisů a tematický tezaurus.

Fish, Fisheries & Aquatic Biodiversity Worldwide

Fish, Fisheries & Aquatic Biodiversity Worldwide (FFAB) sdružuje bibliografické databáze z celého světa specializované na ichtyologii, rybolov, akvakulturu a vodní a mořskou biologii.

GeoRef

GeoRef je komplexní databáze geografických věd, kterou vytváří American Geosciences Institute a která obsahuje bibliografické záznamy o geografické literatuře z celého světa.

GreenFILE   ·  Plný text

GreenFILE je bezplatná výzkumná databáze pokrývající různé aspekty vlivu člověka na životní prostředí. Její sbírka odborných, vládních a všeobecně zaměřených titulů zahrnuje obsah o globálním oteplování, ekologickém stavebnictví, znečištění, udržitelném zemědělství, obnovitelných zdrojích energie, recyklaci a dalších tématech.

Waters & Oceans Worldwide

Databáze Waters & Oceans Worldwide obsahuje bibliografické záznamy snad ze všech aspektů výzkumu a hospodaření s vodou. Databáze z produkce NISC South Africa kombinuje několik bibliografických databází z celého světa.

Historické digitální archivy