Kompletní přehled studií LGBTQ+

LGBTQ+ Life poskytuje indexaci a abstrakty tradičních akademických, kulturních, lifestylových a regionálních publikací, stejně jako mnoho historicky významných titulů. Obsahuje také tezaurus LGBTQ+ s téměř 9 500 pojmy.

LGBTQ+ Life byl vytvořen s pomocíONE National Gay & Lesbian Archives, které vlastní významnou sbírku archivního a současného obsahu v oblasti LGBTQ+ studií. Také organizace Lesbian Herstory Archives z Lesbian Herstory Education Foundation podpořila EBSCO s dalším rozvojem kolekce.

Rozšířená dostupnost open access časopisů

LGBTQ+ Life zahrnuje přísnou správu a indexaci časopisů s otevřeným přístupem (OA), což vedlo k rostoucí sbírce 48 aktivních globálních časopisů OA. Jakmile projdou OA časopisy důkladným předvýběrem, jsou opatřeny kvalitní předmětovou indexací a plnotextovými odkazy.  

POZNÁMKA: Databáze EBSCOhost a EBSCO Discovery Service generují mnohem více doporučení pro DOAJ než jakákoli jiná online platforma.

Vyhledatelné citované odkazy

LGBTQ+ Life obsahuje 47 časopisů s aktivními odkazy citačních referencí.

Nejvyšší kvalita oborové indexace

EBSCO disponuje nejvýznamnějšími a nejuznávanějšími vědeckými slovníky sestavenými odborníky na danou problematiku, které pokrývají všechny obory a hlavní vydavatele.

EBSCO chce dále usnadnit přístup k informacím prostřednictvím tzv. Enhanced Subject Precision (ESP) mapping - nástroje, který začleňuje přirozený jazyk uživatelů do vyhledávání.   

EBSCO databáze podporují různé typy učení prostřednictvím textového a vizuálního procházení obsahu. Zároveň podněcují informační gramotnost, a to díky přístupům k oborům, které jsou k dispozici ve více než 30 jazycích. Podívejte se na video a dozvíte se více.

Kromě indexovaných a abstrahovaných časopisů zahrnuje LGBTQ+ Life 417 indexovaných a abstrahovaných knih a referenčních děl.

Quote

Při prohlížení seznamu titulů je zřejmé, že LGBTQ+ Life odvádí skvělou práci a zlepšuje přístup k informacím pro lesby, gaye, bisexuály a transsexuály.

Library Journal