ดัชนีที่ยอดเยี่ยมสำหรับการศึกษาเกี่ยวกับ LGBTQ+

LGBTQ+ Life มีการจัดทำดัชนี และบทคัดย่อสำหรับสิ่งพิมพ์ทางวิชาการดั้งเดิม วัฒนธรรม วิถีชีวิต และภูมิภาค ตลอดจนชื่อเรื่องที่สำคัญทางประวัติศาสตร์มากมาย นอกจากนี้ ยังมีพจนานุกรมเกี่ยวกับ LGBTQ+ ที่มีคำศัพท์มากกว่า 9,400 คำ

LGBTQ+ Life ถูกสร้างขึ้นด้วยความช่วยเหลือของ หอจดหมายเหตุเกย์และเลสเบี้ยนแห่งชาติ ONE ซึ่งมีการรวบรวมเอกสารสำคัญและเนื้อหาปัจจุบันในด้านการศึกษา LGBTQ+ The Lesbian Herstory Archives of the Lesbian Herstory Education Foundation ได้ให้ความช่วยเหลือ EBSCO ในการพัฒนาคอลเลกชันต่อๆไป

เสริมความสมบูรณ์ให้กับ Open Access Journals

LGBTQ+ Life รวมถึงการดูแลจัดการอย่างเข้มงวดและการจัดทำดัชนีวารสารแบบ open access (OA) ซึ่งส่งผลให้มีการรวบรวมวารสาร OA ที่ใช้งานอยู่ทั่วโลกเพิ่มขึ้น 42 ฉบับเมื่อตรวจสอบ และรับรองแล้ว วารสาร OA เหล่านี้จะได้รับการจัดทำดัชนีหัวเรื่องคุณภาพสูง รวมทั้งทำการเชื่อมโยงข้อความฉบับเต็มที่ซึ่งซับซ้อน แม่นยำ และ เฉพาะเจาะจง  

หมายเหตุ: ฐานข้อมูล EBSCOhost และ EBSCO Discovery Service สร้างการอ้างอิงจำนวนมากสำหรับ DOAJ มากกว่าแพลตฟอร์มออนไลน์อื่นๆ .

มีข้อมูลอ้างอิงที่สืบค้นได้

LGBTQ+ Life ประกอบไปด้วยวารสารพร้อมข้อมูลอ้างอิงที่สามารถสืบค้นได้ 47 รายการ

การจัดทำดัชนีหัวเรื่องที่มีคุณภาพสูงสุด

EBSCO มีคำศัพท์ทางวิชาการชั้นนำมาก และได้รับการยอมรับสูงสุด สิ่งนี้ได้รับการรวบรวมโดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ครอบคลุมทุกสาขาวิชา และครอบคลุมเนื้อหาจากสำนักพิมพ์รายใหญ่ๆมากมาย

EBSCO เชื่อมั่นในการขจัดอุปสรรคของข้อมูลผ่านการทำ Enhanced Subject Precision (ESP) ซึ่งเชื่อมช่องว่างระหว่างเนื้อหาและผู้ใช้ ผ่านการรวบรวมภาษาที่เป็นธรรมชาติ    

ฐานข้อมูล EBSCO รองรับการเรียนรู้ทุกประเภทผ่านการเรียกดูหัวเรื่องที่เป็นข้อความและภาพ รวมทั้งให้การฝึกอบรมเกี่ยวกับข้อมูลต่างๆ ในกว่า 30 ภาษา ดูวิดีโอเพื่อเรียนรู้เพิ่มเติม

นอกจากวารสารที่จัดทำดัชนีและบทคัดย่อแล้ว LGBTQ+ Life ยังมีหนังสือที่จัดทำดัชนีและบทคัดย่อและผลงานอ้างอิงอีก 402 เล่ม

Quote

จากการสแกนดูรายชื่อ จะเห็นได้ชัดว่า LGBTQ+ Life ทำงานได้อย่างยอดเยี่ยมในการจัดระเบียบ และเพิ่มการเข้าถึงทรัพยากรที่เกี่ยวกับ เลสเบี้ยน เกย์ ไบเซกช่วล และ กลุ่มข้ามเพศ

Library Journal