Zásadní zdroj pro výzkum v oblasti biomedicíny

MEDLINE obsahuje reference a abstrakty časopisů z biomedicíny z celého světa. Většina časopisů v MEDLINE vychází z doporučení Literature Selection Technical Review Committee.

S největším pokrytím plného textu indexu Medline je MEDLINE Ultimate největším fulltextovým doplňkem MEDLINE.

Ahead of Print

MEDLINE obsahuje tituly klíčových vydavatelů, které jsou k dispozici dříve než tištěná vydání.  

Předmětová hesla

MEDLINE Subject Headings pomáhá uživatelům efektivně vyhledávat a načítat informace. Odpovídá pravidlům Medical Subject headings (MeSH) používaných National Library of Medicine.