ดัชนีสุดพรีเมี่ยมสำหรับการศึกษาด้านชีวการแพทย์

MEDLINE ประกอบไปด้วยการอ้างอิงวารสาร และบทคัดย่อสำหรับเนื้อหาด้านชีวการแพทย์จากทั่วโลก วารสารส่วนใหญ่ที่ได้รับการคัดเลือกสำหรับ MEDLINE มาจากคำแนะนำของ Literature Selection Technical Review Committee

สำหรับวารสารชีวการแพทย์ฉบับเต็ม, MEDLINE Complete คือฐานข้อมูลฉบับเต็มที่ใหญ่ที่สุดในดัชนี MEDLINE

เนื้อหาก่อนการตีพิมพ์

MEDLINE นำเสนอเนื้อหาล่วงหน้าก่อนการตีพิมพ์ สำหรับชื่อเรื่องที่เกี่ยวข้องจากสำนักพิมพ์ชั้นนำ   

Subject Headings (หัวเรื่อง)

MEDLINE Subject Headings ช่วยให้ผู้ใช้สามารถสืบค้น และ ดึงข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยปฏิบัติตามโครงสร้างของ Medical Subject Headings (MeSH) ที่ใช้โดย National Library of Medicine