Vyčíslení hodnoty časopisů v aktivním plném textu bez otevřeného přístupu (v dolarech)
CINAHL Ultimate: $472,772.09
CINAHL Complete: $270,878.91
CINAHL Plus with Full Text: $205,348.65
CINAHL with Full Text: $170,770.82

Rozšířená dostupnost open access časopisů

CINAHL Complete zahrnuje přísnou správu a indexaci časopisů s otevřeným přístupem (OA), což vedlo k rostoucí sbírce 1 447 aktivních globálních časopisů OA. Jakmile projdou OA časopisy důkladným předvýběrem, jsou opatřeny kvalitní předmětovou indexací a plnotextovými odkazy.  

POZNÁMKA: Databáze EBSCOhost a EBSCO Discovery Service generují mnohem více doporučení pro DOAJ než jakákoli jiná online platforma.

Srovnání mezinárodního pokrytí

Časopisy v aktivním plném textu dle zemí/regionů
Austrálie a Nový Zéland
Kanada
Střední a východní Evropa
Čína, Hongkong a Tchaj-wan
Francie, francouzská Belgie a Romandy
Německo, Rakousko a německé Švýcarsko
Itálie a italské Švýcarsko
Japonsko
Korea
Latinská Amerika a Karibik
Blízký východ a severní Afrika
Nizozemsko a Flandry
Severské země
Jižní Asie a jihovýchodní Asie
Španělsko
Subsaharská Afrika
Spojené království a Irsko
USA
Austrálie a Nový Zéland: 68
Kanada: 68
Střední a východní Evropa: 50
Čína, Hongkong a Tchaj-wan: 29
Francie, francouzská Belgie a Romandy: 18
Německo, Rakousko a německé Švýcarsko: 137
Itálie a italské Švýcarsko: 54
Japonsko: 48
Korea: 13
Latinská Amerika a Karibik: 81
Blízký východ a severní Afrika: 131
Nizozemsko a Flandry: 31
Severské země: 12
Jižní Asie a jihovýchodní Asie: 162
Španělsko: 23
Subsaharská Afrika: 25
Spojené království a Irsko: 332
USA: 481
Austrálie a Nový Zéland: 43
Kanada: 32
Střední a východní Evropa: 12
Čína, Hongkong a Tchaj-wan: 5
Francie, francouzská Belgie a Romandy: 4
Německo, Rakousko a německé Švýcarsko: 68
Itálie a italské Švýcarsko: 4
Japonsko: 4
Korea: 13
Latinská Amerika a Karibik: 27
Blízký východ a severní Afrika: 37
Nizozemsko a Flandry: 7
Severské země: 5
Jižní Asie a jihovýchodní Asie: 14
Španělsko: 12
Subsaharská Afrika: 7
Spojené království a Irsko: 177
USA: 286
Austrálie a Nový Zéland: 30
Kanada: 20
Střední a východní Evropa: 2
Čína, Hongkong a Tchaj-wan: 2
Francie, francouzská Belgie a Romandy: 3
Německo, Rakousko a německé Švýcarsko: 25
Itálie a italské Švýcarsko: 1
Japonsko: 3
Korea: 6
Latinská Amerika a Karibik: 5
Blízký východ a severní Afrika: 3
Nizozemsko a Flandry: 4
Severské země: 1
Jižní Asie a jihovýchodní Asie: 4
Španělsko: 2
Subsaharská Afrika: 5
Spojené království a Irsko: 133
USA: 158
Austrálie a Nový Zéland: 21
Kanada: 17
Střední a východní Evropa: 1
Čína, Hongkong a Tchaj-wan: 1
Francie, francouzská Belgie a Romandy: 3
Německo, Rakousko a německé Švýcarsko: 15
Itálie a italské Švýcarsko: 1
Japonsko: 2
Korea: 6
Latinská Amerika a Karibik: 4
Blízký východ a severní Afrika: 2
Nizozemsko a Flandry: 4
Severské země: 1
Jižní Asie a jihovýchodní Asie: 4
Španělsko: 2
Subsaharská Afrika: 4
Spojené království a Irsko: 113
USA: 144

Předmětová hesla

Předmětová hesla CINAHL pomáhají uživateli vyhledávat relevantní informace. Jsou tvořena podle pravidel Medical Subject Headings (MeSH) používaných National Library of Medicine. Tato předmětová hesla pomáhají výzkumníkům najít nové pojmy, včetně COVID-19, sociálního distancování a vapingu a také místní terminologii.

Nejvyšší kvalita oborové indexace

EBSCO disponuje nejvýznamnějšími a nejuznávanějšími vědeckými slovníky sestavenými odborníky na danou problematiku, které pokrývají všechny obory a hlavní vydavatele.

EBSCO chce dále usnadnit přístup k informacím prostřednictvím tzv. Enhanced Subject Precision (ESP) mapping - nástroje, který začleňuje přirozený jazyk uživatelů do vyhledávání.   

EBSCO databáze podporují různé typy učení prostřednictvím textového a vizuálního procházení obsahu. Zároveň podněcují informační gramotnost, a to díky přístupům k oborům, které jsou k dispozici ve více než 30 jazycích. Podívejte se na video a dozvíte se více.