Připraveno filosofy a pro filosofy

Philosopher's Index with Full Text obsahuje plné texty řady populárních časopisů v databázi Philosopher's Index. Celková hodnota časopisů v plném textu (bez otevřeného přístupu) je 88 685,05 dolarů.

Součástí databáze je kompletní časopisecká sbírka Journal of Philosophy od roku 1904 do současnosti, a to bez embarga.

Jedinečné časopisy v plném textu

The Philosopher's Index with Full Text zahrnuje 214 aktivních plnotextových časopisů, které nejsou dostupné v žádné verzi Academic Search.

Vyhledatelné citované odkazy

Philosopher's Index with Full Text obsahuje 50 časopisů v plném textu s aktivními odkazy citačních referencí.

Nejvyšší kvalita indexace

Databáze obsahuje kompletní expertní indexaci od Philosopher's Index včetně 1 996 indexovaných časopisů a 12 036 indexovaných disertačních prací.

Malý tým dvanácti filozofů indexuje obsah pomocí vlastního, standardizovaného tezauru. Klíčová slova jsou ke všem záznamům (kromě knižních recenzí) přiřazována pomocí standardizovaného tezauru, který obsahuje více než 18 000 klíčových slov a 47 000 jmen filozofů.

Předmětové pokrytí:

 • Estetika
 • Axiologie
 • Epistemologie
 • Etika
 • Logika
 • Meta-filozofie
 • Metafyzika
 • Filozofická antropologie
 • Filozofie vzdělávání
 • Filozofie dějin
 • Filozofie jazyka
 • Filozofie náboženství
 • Filozofie vědy
 • Politická filozofie
 • Sociální filozofie