จัดทำโดยนักปรัชญา เพื่อนักปรัชญา

The Philosopher's Index with Full Text ประกอบไปด้วยบทความฉบับเต็มสำหรับวารสารที่ถูกใช้บ่อยใน The Philosopher's Index มูลค่าการขายปลีกสำหรับวารสารฉบับเต็มที่ตีพิมพ์อยู่ในปัจจุบัน และไม่อยู่ในการเข้าถึงแบบเปิดของฐานข้อมูลนี้คือ 88,685.05 ดอลลาร์สหรัฐ

ไม่ซ้ำกับฐานข้อมูลใดๆ โดยมีไฟล์สำรองที่สมบูรณ์ของ The Journal of Philosophy ตั้งแต่ปี 1904 จนถึงปัจจุบันรวมอยู่แบบไม่มีความล่าช้าของข้อมูล

วารสารฉบับเต็มเฉพาะ

The Philosopher's Index with Full Text ประกอบไปด้วยวารสารฉบับเต็ม 214 รายการที่ตีพิมพ์อยู่ในปัจจุบัน ไม่อยู่ในการเข้าถึงแบบเปิด และไม่ได้อยู่ในเวอร์ชันต่างๆของฐานข้อมูล Academic Search

มีข้อมูลอ้างอิงที่สืบค้นได้

The Philosopher's Index with Full Text ประกอบไปด้วยวารสารพร้อมข้อมูลอ้างอิงที่สามารถสืบค้นได้ 50 ฉบับ

การจัดทำดัชนีคุณภาพสูงสุด

ฐานข้อมูลนี้ประกอบด้วยการจัดทำดัชนีโดยผู้เชี่ยวชาญทั้งหมดจาก The Philosopher's Index รวมถึงวารสารที่ได้รับการจัดทำดัชนี 1,996 ฉบับ และวิทยานิพนธ์ที่ได้รับการจัดทำดัชนี 12,036 ฉบับ

กลุ่มนักปรัชญาสิบสองคนได้จัดทำดัชนีโดยใช้อรรถาภิธานที่กำหนดเอง และเป็นมาตรฐาน มีการกำหนดคำสำคัญสำหรับบันทึกทั้งหมด (ยกเว้นบทวิจารณ์หนังสือ) โดยใช้อรรถาภิธานที่เป็นมาตรฐาน ซึ่งมีหัวข้อมากกว่า 18,000 หัวข้อ และชื่อนักปรัชญา 47,000 ชื่อ

สาขาวิชาที่รวมถึง

 • สุนทรียศาสตร์
 • อรรฆวิทยา
 • ญาณวิทยา
 • จริยธรรม
 • ตรรกะ
 • ปรัชญาเมตา
 • อภิปรัชญา
 • มานุษยวิทยาเชิงปรัชญา
 • ปรัชญาการศึกษา
 • ปรัชญาประวัติศาสตร์
 • ปรัชญาภาษา
 • ปรัชญาของศาสนา
 • ปรัชญาวิทยาศาสตร์
 • ปรัชญาการเมือง
 • ปรัชญาสังคม