จัดทำโดยนักปรัชญา เพื่อนักปรัชญา

The Philosopher's Index with Full Text ประกอบไปด้วยบทความฉบับเต็มสำหรับวารสารที่ถูกใช้บ่อยใน The Philosopher's Index มูลค่าการขายปลีกของสมุดรายวันแบบข้อความแบบเต็มและใช้งานไม่ได้แบบเปิด (USD) คือ 88,685.05 ดอลลาร์

ไม่ซ้ำกับฐานข้อมูลใดๆ โดยมีไฟล์สำรองที่สมบูรณ์ของ The Journal of Philosophy ตั้งแต่ปี 1904 จนถึงปัจจุบันรวมอยู่แบบไม่มีความล่าช้าของข้อมูล

วารสารฉบับเต็มเฉพาะ

ดัชนีนักปรัชญาพร้อมข้อความฉบับเต็มประกอบด้วยวารสารฉบับเต็มที่ใช้งานอยู่ 115 ฉบับ ซึ่งไม่มีอยู่ในการค้นหาทางวิชาการรุ่นใดๆ

มีข้อมูลอ้างอิงที่สืบค้นได้

The Philosopher's Index with Full Text รวมวารสารฉบับเต็ม 50 ฉบับพร้อมแหล่งอ้างอิงที่สามารถค้นหาได้

การจัดทำดัชนีคุณภาพสูงสุด

ฐานข้อมูลประกอบด้วยการจัดทำดัชนีผู้เชี่ยวชาญทั้งหมดจาก The Philosopher's Index ซึ่งรวมถึงวารสารที่จัดทำดัชนี 1,996 ฉบับและวิทยานิพนธ์ที่จัดทำดัชนี 12,036 รายการ

กลุ่มนักปรัชญาสิบสองคนได้จัดทำดัชนีโดยใช้อรรถาภิธานที่กำหนดเอง และเป็นมาตรฐาน มีการกำหนดคำสำคัญสำหรับบันทึกทั้งหมด (ยกเว้นบทวิจารณ์หนังสือ) โดยใช้อรรถาภิธานที่เป็นมาตรฐาน ซึ่งมีหัวข้อมากกว่า 18,000 หัวข้อ และชื่อนักปรัชญา 47,000 ชื่อ

สาขาวิชาที่รวมถึง

 • สุนทรียศาสตร์
 • อรรฆวิทยา
 • ญาณวิทยา
 • จริยธรรม
 • ตรรกะ
 • ปรัชญาเมตา
 • อภิปรัชญา
 • มานุษยวิทยาเชิงปรัชญา
 • ปรัชญาการศึกษา
 • ปรัชญาประวัติศาสตร์
 • ปรัชญาภาษา
 • ปรัชญาของศาสนา
 • ปรัชญาวิทยาศาสตร์
 • ปรัชญาการเมือง
 • ปรัชญาสังคม