Detailní pokrytí časopisů z psychologie v plném textu

Psychology & Behavioral Sciences Collection zajišťuje přístup ke stovkám plnotextových časopisů. Nabízí obzvláště rozsáhlý přehled v oblasti psychologie dětí a dospívajících a různé oblasti poradenství.

Přístup k plnému textu z APA PsycINFO

Psychology & Behavioral Sciences Collection lze prohledávat samostatně, ale umožňuje také uživatelům z předplatitelských institucí odkazovat na plné texty z citací v rámci APA PsycInfo. Bibliografické záznamy umožňují při prohlížení prostřednictvím EBSCOhost odkazovat na články ze stovek plnotextových časopisů obsažených v této databázi.

  Quote

  Zvláštní hodnota sbírky Psychology & Behavioral Sciences Collection spočívá v tom, že poskytuje přístup k plným textům časopisů, které jsou indexovány v široce používané indexační a abstraktové databázi APA PsycInfo. Je tak vynikajícím doprovodným produktem z hlediska obsahu a možnosti propojení s plnými texty v rámci PsycInfo pro ty, kteří mají dvojí předplatné.

  Charleston Advisor

  Předmětové pokrytí:

  • Antropologie
  • Emoční a behaviorální charakteristiky
  • Duševní zdraví
  • Pozorovací a experimentální metody
  • Psychiatrie a psychologie