Interdisciplinární pokrytí

Tato neustále se rozšiřující kolekce obsahuje behaviorální a společenskovědní výzkum. Součástí obsahu jsou dizertační práce a abstrakty vědecké literatury. Databáze zajišťuje všestranný pohled na oblast psychologie. Poskytuje mimořádně důležitý obsah pro související oblasti, jako jsou neurověda, obchod, zdravověda, právo a vzdělávání. APA PsycInfo přináší recenzovaný obsah a abstrakty, které studenti a vědci potřebují.

APA PsycInfo klade zvláští důraz na interdisciplinární aspekty globálního behaviorálního a společenskovědního výzkumu a literatury. Jedná se o bezkonkurenční zdroj pro získání nových poznatků z psychologie a souvisejících oborů napříč řadou akademických oborů.

Obsahuje:

  • Retrospektiva od 17. a 18. století s rozšířeným pokrytím od roku 1 800 do současnosti.
  • Knihy a kapitoly knih
  • Disertační práce vybrané z Dissertation Abstracts International (Sections A and B)
  • Publikace z více než 50 zemí
  • Časopisy publikované ve 29 jazycích

Aktuální a rozsáhlá

APA PsycInfo zůstává jedním z nejaktuálnějších zdrojů pro výzkum a lokalizaci behaviorálního a společenskovědního výzkumu. Zajišťuje co nejrychlejší zveřejnění výsledků výzkumu. APA PsycInfo nabízí komplexní přehled behaviorálních a společenských věd. Předkládá vysoce kvalitní vědeckou literaturu, která by neměla chybět v žádné psychologické sbírce.

Relevantní a kvalitní obsah

Obsah v APA PsycInfo vybírají odborníci APA na základě kvality a relevance pro danou oblast. Každý bibliografický záznam je poté pečlivě vytvořen a zkontrolován kvalifikovaným a znalým personálem APA. Monitorování záznamů navíc pokračuje po vydání. Je tak zajištěna nejvyšší úroveň přesnosti pro každý jednotlivý záznam. Pravidelně dochází k úplnému opětovnému načtení databáze, což umožňuje neustále se zvyšující funkčnost, zahrnutí nových polí a vylepšené funkce indexování.

Quote

Díky tomu, že platforma EBSCOhost je intuitivní a nabízí možnost kombinování obsahu databáze [APA PsycInfo] s libovolným počtem dalších EBSCOhost databází je snadnější najít a zpřístupnit požadovaný obsah. Doporučujeme.

Choice: Current Reviews for Academic Libraries