Interdisciplinární pokrytí

Tato stále se rozšiřující sbírka behaviorálního a společenskovědního výzkumu, disertačních prací a abstraktů odborné literatury nabízí široký pohled na tuto oblast. APA PsycInfo je relevantní pro řadu souvisejících oborů, včetně neurověd, obchodu, ošetřovatelství, práva a vzdělávání, a poskytuje recenzovaný obsah a abstrakty, které studenti a výzkumní pracovníci potřebují, a to s pozoruhodnou přesností a oddaností vědecké a odborné dokonalosti.

APA PsycInfo se zaměřuje na interdisciplinární aspekty celosvětového výzkumu a literatury v oblasti behaviorálních a sociálních věd a je bezkonkurenčním zdrojem pro vyhledávání výsledků vědeckého výzkumu v psychologii a příbuzných oborech napříč celou řadou akademických disciplín.

Obsahuje:

  • Pokrytí od 17. a 18. století s rozsáhlým záběrem od 19. století do současnosti
  • Knihy a kapitoly knih
  • Disertační práce vybrané z Dissertation Abstracts International (Sections A and B)
  • Publikace z více než 50 zemí
  • Časopisy vydávané ve 30 jazycích

Aktuální a komplexní zdroj

APA PsycInfo zůstává jedním z nejaktuálnějších dostupných zdrojů pro zkoumání a vyhledávání výzkumu v oblasti behaviorálních a sociálních věd. Zahrnuje funkce, jako je First Posting pro záznamy v časopisech, které zajišťují přístup k nejstaršímu zveřejněnému článku v časopise. APA PsycInfo nabízí komplexní přehled behaviorálních a společenských věd. Předkládá vysoce kvalitní vědeckou literaturu, která by neměla chybět v žádné psychologické sbírce.

Relevantní a kvalitní obsah

Obsah v APA PsycInfo vybírají odborníci APA na základě kvality a relevance pro danou oblast. Každý bibliografický záznam je poté pečlivě vytvořen a zkontrolován kvalifikovaným a znalým personálem APA. Monitorování záznamů navíc pokračuje po vydání. Je tak zajištěna nejvyšší úroveň přesnosti pro každý jednotlivý záznam. Pravidelně dochází k úplnému obnovení databáze, což umožňuje neustále se rozšiřující funkčnost, začlenění nových polí a vylepšené funkce indexování.

Quote

Díky tomu, že platforma EBSCOhost je intuitivní a nabízí možnost kombinování obsahu databáze [APA PsycInfo] s libovolným počtem dalších EBSCOhost databází je snadnější najít a zpřístupnit požadovaný obsah. Doporučujeme.

Choice: Current Reviews for Academic Libraries